16 sierpnia 2020 r.

Obecnie prowadzimy instalację w Serbii

Zostaliśmy poproszeni przez naszego rumuńskiego dealera, firmę INOX Center, o dostarczenie nowych systemy kurtyn bocznych do istniejącej mleczarni w Serbii.

Obiekt jest znacznych rozmiarów i składa się z czterech głównych boksów o długości 108 m każdy, połączonych szerokimi korytarzami z centralną halą udojową.

Aby kontrolować temperaturę i wentylację we wszystkich budynkach, dostarczono systemy VVS o różnych rozmiarach, zapewniające zarówno ochronę przed warunkami atmosferycznymi, jak i wentylację. Do całego obiektu dostarczono łącznie 32 indywidualne systemy VVS.

Wszystkie systemy zostały zaprojektowane jako R7 z rolką środkową, otwierane od góry, produkowane w kolorze M75 Green. Chociaż zazwyczaj materiał ten nie jest stosowany w systemach VVS, lokalizacja obiektu i ogólne warunki pogodowe, a także układ wewnętrzny budynku sprawiły, że był to najbardziej logiczny i ekonomiczny wybór.

Każdy budynek o powierzchni 108 m jest sterowany za pomocą V40 z pełną stacją pogodową, a dodatkowe V40 i przełączniki operacyjne w całym obiekcie sterują systemami w poszczególnych budynkach łączących i w hali udojowej.

Systemy zostały zainstalowane przez firmę INOX Center przy wsparciu nadzoru ze strony wewnętrznego zespołu instalacyjnego Galebreaker.