7 november 2023

Gebruik van kunstmatige intelligentie in de melkveehouderij - Nieuwe financiering voor onderzoek naar het gebruik van AI om de melkveehouderij te optimaliseren

Een geavanceerd haalbaarheidsproject is van start gegaan om te onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie (AI) kan worden gebruikt om de melkveehouderij in het Verenigd Koninkrijk te verbeteren, gefinancierd door Innovate UK Bridge AI.

Het project Animal Centred Controlled Environment for Dairy (ACCED), dat wordt geleid door Galebreaker Ltd, specialisten op het gebied van omgevingscontrole en ventilatie van stallen, zal de haalbaarheid onderzoeken van hoe individueel gedrag van melkkoeien in realtime kan worden gebruikt om de omgeving te optimaliseren om de productiviteit, de gezondheid en het welzijn van de kudde te verbeteren.

Jeremy Scudamore, directeur van Galebreaker, legt uit dat door de opwarming van de aarde en de klimaatverandering de Britse melkveestapel regelmatig te kampen heeft met ongunstige klimaatomstandigheden. Hittestress bij melkkoeien is een direct gevolg van deze gebeurtenissen en beïnvloedt de vruchtbaarheid, kreupelheid, mastitis, melkgift en, in ernstige gevallen, de levensduur van het dier. 

Geschat wordt dat hittestress een boer met een gemiddelde veestapel meer dan £20k per jaar kan kosten. Het verminderen van de effecten van hittestress kan daarom de productiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid van de boerderij en de bredere toeleveringsketen verhogen, en daarom is dit nieuwe project zo belangrijk.

Het samenwerkingsproject met Smartbell, een toonaangevend bedrijf op het gebied van sensoren voor diergedrag en omgevingsmonitoring, zal AI gebruiken om te bepalen wanneer een individu of een groep koeien vroegtijdige tekenen van hittestress vertoont.

Dit wordt vervolgens gebruikt om ventilatieapparatuur te besturen om de langetermijneffecten van hittestress te verminderen. In feite betekent dit dat de koeien zelf in staat zullen zijn om hun omgeving te beïnvloeden en te optimaliseren tijdens periodes van warm weer, zodat deze goed voor ze is.

Veena Adityan, medeoprichter van Smartbell: "Onze passie voor het verbeteren van diergezondheid door middel van data-analyse en machine learning maakt de weg vrij voor een beter begrip van de ingewikkelde wereld van koeien. Door het toepassen van onze kern koe gedragsmodellen, identificeren we de markers van vroege maar verontrustende tekenen van hittestress. Het is geweldig om in dit project samen te werken met Galebreaker; het is revolutionair om vroegtijdige waarschuwingen voor hittestress onmiddellijk bruikbaar te maken door de omgeving te veranderen".

De heer Scudamore zegt: "Galebreaker heeft de afgelopen 40 jaar een voortrekkersrol gespeeld bij het waarborgen dat gehuisvest vee het 'beste van buiten binnen' heeft. Dit opwindende project stelt ons in staat om de wereld van AI te omarmen en tegelijkertijd te voorzien in een wereldwijde behoefte aan duurzame voedselproductie in de toekomst door de focus op dierenwelzijn."

"Het is geweldig dat twee Britse fabrikanten kunnen samenwerken met de steun van Innovate UK om innovatie te blijven stimuleren op het gebied van wereldwijde problemen binnen de landbouwsector," zegt hij.