29 augustus 2023

Temperatuur-vochtigheidsindex (THI) tabel

Het ideale temperatuurbereik van een koe (bekend als de thermoneutrale zone) ligt tussen -5 en 25°C. Hittestress treedt op wanneer de koe meer warmte produceert dan ze via de omgeving kan verliezen.

Koeien zijn gevoelig voor een combinatie van hitte en vochtigheid - gemeten door de temperatuurvochtigheidsindex (THI). Daarom is de THI vaak een betere maatstaf voor het potentiële risico op hittestress dan alleen de gebouwtemperatuur. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe lager de omgevingstemperatuur moet zijn voordat een koe hittestress ervaart.

Je kunt de invloed van vochtigheid eenvoudig begrijpen door te vergelijken hoe warm je je voelt op een vochtige zomerdag in vergelijking met een droge zomerdag.

Om het THI-niveau in je gebouw te begrijpen, kun je de temperatuur en vochtigheid meten met vrij goedkope apparaten die je online kunt kopen en de waarde opzoeken met behulp van onderstaande tabel. Als alternatief kunnen geavanceerdere meetapparaten de waarde voor je berekenen.

De tabel laat de verschillende niveaus van hittestress zien, maar onderzoek suggereert nu dat langere perioden in het witte THI-gebied de vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden en kreupelheid kunnen verhogen, lang voordat dit gevolgen heeft voor de melkgift.

THI Table

THI-tabel (Bron: Burgos & Collier)