29. august 2023

Tabel over temperatur-fugtighedsindeks (THI)

En kos ideelle temperaturområde (kendt som den termoneutrale zone) er mellem -5 og 25 °C. Varmestress opstår, når koen genererer mere varme, end den kan komme af med gennem omgivelserne.

Køer er følsomme over for en kombination af varme og fugtighed - målt ved temperaturfugtighedsindekset (THI), og derfor er THI ofte et bedre mål for potentiel varmestressrisiko end bygningstemperaturen alene. Jo højere luftfugtigheden er, jo lavere skal den omgivende temperatur være, før en ko oplever varmestress.

Luftfugtighedens indvirkning kan forstås ved at sammenligne, hvor varm man føler sig på en fugtig sommerdag i forhold til en tør sommerdag.

For at forstå THI-niveauet i din bygning kan du måle temperaturen og luftfugtigheden ved hjælp af ret billige apparater, der kan købes online, og slå værdien op ved hjælp af tabellen nedenfor. Alternativt kan mere sofistikerede måleinstrumenter udregne værdien for dig.

Tabellen fremhæver de forskellige niveauer af varmestress, men forskning tyder nu på, at langvarige perioder inden for det hvide THI-område kan påvirke frugtbarheden og øge haltheden længe før mælkeydelsen.

THI Table

THI-tabel (Kilde: Burgos & Collier)