Privacybeleid

Privacybeleid

Home > Privacybeleid

Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan deze Galebreaker Website. Wij waarderen uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en wij behandelen uw gegevens met de nodige zorgvuldigheid, behandelen ze als vertrouwelijk en gebruiken ze alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij automatisch de naam van uw internet service provider, de website van waaruit u ons bezoekt, de pagina's van onze website die u daadwerkelijk bezoekt en de datum en duur van uw bezoek, alsmede informatie over de apparatuur (merk, model, besturingssysteem) en de internetbrowser die u hebt gebruikt. Wij verzamelen ook uw IP-adres, maar dan met de laatste vier cijfers geanonimiseerd.

Gebruik van cookies

Op verschillende pagina's van onze website gebruiken wij cookies om onze website aantrekkelijker te maken voor bezoekers en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. zodra u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en stellen ons in staat uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

Cookies kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot andere bestanden op uw computer of om uw e-mailadres te onthullen.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Als u de standaardinstellingen van uw browser gebruikt, zullen alle processen stilletjes op de achtergrond draaien. U kunt uw instellingen echter op elk moment wijzigen.

U kunt uw browser zo instellen dat u elke keer wordt geïnformeerd voordat cookies worden opgeslagen en dat u per geval kunt beslissen of u ze accepteert. U kunt ook de acceptatie van cookies beperken tot bepaalde gevallen of de acceptatie van cookies volledig blokkeren.

Zonder cookies zullen de functies van sommige websites - waaronder de onze - echter niet naar behoren functioneren, aangezien deze bestanden worden gebruikt in processen.

Bescherming van persoonsgegevens

Galebreaker gebruikt technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke wijziging, verlies, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.

Analyse van de website met behulp van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een website-analysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

IP-anonimisering is ingeschakeld op deze website. Dit betekent dat Google uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal afkappen. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten worden verzonden en daar worden ingekort.

Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om hem andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen.

Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die onder de volgende link wordt aangeboden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/gb.html of op https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

DoubleClick door Google

DoubleClick by Google wordt beheerd door Google Inc. DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven op basis van uw interesses. DoubleClick creëert een pseudoniem identificatienummer (ID) voor uw browser, dat wordt gebruikt om na te gaan welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke advertenties zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen informatie die naar u kan worden herleid. Het gebruik van de DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites. De door deze cookies verzamelde informatie wordt door Google aan een server in de VS doorgegeven voor analyse en daar opgeslagen. Google geeft geen gegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of wanneer de gegevens in opdracht van Google door derden worden verwerkt. Google zal uw gegevens niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Door onze websites te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel. Voor meer informatie over het privacybeleid van DoubleClick kunt u terecht op: https://www.google.com/intl/en/policies/.

Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de websites en de verwerking ervan door Google voorkomen door de onder de volgende link aangeboden browserplug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en.

Google web lettertypen

Google web fonts worden gebruikt om de visuele presentatie van diverse informatie op deze website te verbeteren (https://fonts.google.com/specimen/Roboto en https://fonts.google.com/specimen/Roboto+Condensed).

Deze webfonts worden overgebracht naar de cache van de browser van waaruit de browser ze laadt voor het weergeven van informatie. Als de browser geen Google-weblettertypen ondersteunt of de toegang ertoe verhindert, wordt de tekst in een standaardlettertype weergegeven.

Inhoud delen via sociale netwerken

Wij sluiten de sociale plugins van Facebook in.

Gebruik van de Facebook-plugin

Onze website maakt gebruik van een sociale plugin van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc. Als u een pagina van onze website oproept die deze sociale plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt dan door Facebook rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin krijgt Facebook de informatie dat uw browser een bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen Facebook-account hebt of als u momenteel niet bij Facebook bent ingelogd.

Gebruik YouTube plugin

Onze website maakt gebruik van YouTube. Als u een pagina van onze website opent die een YouTube-video bevat, zal uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. De inhoud van de plugin wordt dan door Google rechtstreeks aan uw browser doorgegeven en in de pagina ingebed. Door de integratie van de plug-in ontvangt Google de informatie dat uw browser een bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen YouTube-account heeft of als u op dat moment niet bij YouTube bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u niet wilt dat Google de op onze website verzamelde gegevens aan uw YouTube-account koppelt, moet u zich bij YouTube uitloggen voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Google plug-ins ook volledig voorkomen, bijv. door de "NoScript" script blocker te gebruiken (https://noscript.net/).

Recht op informatie en recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken door eenvoudigweg een bericht te sturen vanaf de Contact pagina van elke Galebreaker website. Wij zullen dan alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat aan uw verzoek wordt voldaan, en uw gegevens zullen worden gewist. U heeft het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Bovendien hebt u krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Indien uw persoonsgegevens veranderen of indien de gegevens die wij over u opslaan om welke reden dan ook niet meer juist zijn, corrigeren wij deze graag.