Strona główna

Studium przypadku


Filtry zanieczyszczeń w Szwajcarii
Zapobieganie zanieczyszczeniu gruzem lotniczym

Studium przypadku


Filtry przeciwpyłowe w Szwajcarii Zapobieganie skażeniu powietrza gruzem

Strona główna > Przemysłowa > Mini studia przypadków > Filtry zanieczyszczeń w Szwajcarii

Wyzwanie

Zapobieganie zanieczyszczeniu wiórami drzewnymi, papierem i innymi odpadami opuszczającymi magazyn recyklingu i przedostającymi się na tereny poza zakładem.


Rozwiązanie

Ekrany przeciwwiatrowe Galebreaker mają specjalnie dobraną porowatość, która zatrzymuje unoszące się w powietrzu zanieczyszczenia, ale nie blokuje całkowicie przepływu powietrza. Słupy podtrzymujące ekran są wbijane na głębokość 6 m w ziemię, aby zapewnić stabilność na wietrze.


Korzyści

Spokojniejsze warunki na terenie zakładu. Brak przekazywania gruzu i makulatury poza teren zakładu recyklingu. Rozwiązanym problemem było również zapobieganie przenoszeniu zanieczyszczonych odpadów przez wiatr na okoliczne pola uprawne.

Instalacja ma już ponad 10 lat, a jej właściciele są nadal bardzo zadowoleni, że osłony przeciwwiatrowe nadal chronią składowisko surowców wtórnych i są w doskonałym stanie.

Studia przypadków

Sprawdź niektóre z naszych projektów, aby dowiedzieć się, jak pomagamy firmom rozwiązywać ich wyzwania