22. oktober 2021

Hvordan ser optimal ventilation af kalvestalden ud?

Ventilation i kalvestalde bør give hver kalv den samme mængde frisk luft uden at blive udsat for træk. En regelmæssig tilførsel af ren luft er afgørende for at bevare kalvenes sundhed og mindske risikoen for luftvejssygdomme. 

Ren luft skal komme udefra, enten naturligt eller med mekanisk hjælp, cirkulere én gang og derefter skubbes ud af den kontinuerlige strøm af indgående luft. Røgbomber kan bruges til at vurdere, hvor hurtigt luften udskiftes i en bygning, og ideelt set skal røgen forsvinde på to til tre minutter.

Et ventilatorsystem kan effektivt bringe luft ind i en kalvestald, men ventilatorer alene kan ikke sikre en jævn fordeling af luften. Det kan resultere i, at kalvene samles tæt på ventilatorerne, mens luften længere væk fra ventilatorerne bliver varm, fugtig og stille. Spindelvæv, kondensdryp, vådt strøelse og muggent lugtende luft er alle tegn på dårlig ventilation i kalvestalde. Disse forhold kan øge risikoen for luftvejssygdomme som f.eks. lungebetændelse

Sådan skaber du en strøm af frisk luft   

Rørsystemer kan effektivt ventilere en hel kalvestald. For at opnå optimal ventilation bør de konstrueres specifikt til den stald, de skal monteres i, under hensyntagen til staldens dimensioner, forventet belægningsgrad og kalvenes alder. Der er flere faktorer, som en god leverandør af rør vil tage hensyn til, når han udformer rørsystemer, der passer til din opsætning.

1. Bestem det nødvendige antal rør

Antallet af rør, der er nødvendigt for at sikre effektiv ventilation, afhænger af skurets dimensioner. Et rørsystem kan ventilere en bredde på ca. 7,5-9 m, så i bredere kalvehaller er det at foretrække at installere to eller flere systemer. Når der anvendes flere rørsystemer, bør de have en samlet ventilatorkapacitet på mindst fire luftskift i timen for at sikre optimal luftstrømning. 

Den luft, der ledes gennem rørene, skal være ren luft fra det fri. Grundlæggende rørsystemer skal suppleres med ekstra ventilation i moderat til varmt vejr for at holde forholdene kølige inde i stalden. 

2. Beregn rørets bredde  

Rørets bredde er vigtig i et ventilationssystem til kalvestalde, da det bestemmer luftfordelingens jævnhed og luftstrømmenes hastighed.

Et for smalt rør vil medføre en ujævn fordeling, så kalvene i den ene ende næsten ingen frisk luft får, mens kalvene i den anden ende udsættes for et koldt træk. 

Røret skal være bredt nok til at transportere luften fra ventilatoren med en hastighed på under 366 m pr. minut. Luftstrømningshastigheden kan beregnes ved at dividere ventilatorens kapacitet med rørets tværsnitsareal. 

3. Udarbejd den optimale placering af hullerne   

Den rigtige størrelse og placering af hullerne i slangen sikrer, at luften når frem til hver kalv uden at skabe træk. 

Traditionelle rørsystemer har kun et par rækker af huller, men skræddersyede designs som f.eks. VentTube Fresh kan indeholde flere huller med forskellige diametre, hvor bredere huller kaster luften længere ud til siden for at skabe en ideel luftstrøm i en kalvestald. 

Galebreaker-teamet kan beregne det optimale antal huller og deres placering ved at beregne kastafstanden, som bestemmes af hullets diameter og det statiske tryk i røret. Ideelt set bør der opnås stillestående luftforhold fire fod over kalvenes hvileflade.

Hvorfor investere i youngstock?

Investering i youngstock kan giver udbytte over tid, da optimal ventilation i kalvestaldene kan være med til at forebygge sygdomme som f.eks. lungebetændelse. Dette har en indvirkning på den langsigtede rentabilitet, da lungebetændelse hos kalve kan forårsage varige lungeskader, der påvirker vækstrater og præstationer. 

Få mere at vide om skræddersyede ventilationsløsninger til kalvestalde kontakte vores team for at arrangere en vurdering af ventilationen.