Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Home > Gebruiksvoorwaarden

Welcome to the Galebreaker Agri website

If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Galebreaker Agri Limited’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘Galebreaker Agri Limited’ or ‘Galebreaker’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is Galebreaker House, New Mills Industrial Estate, Ledbury, Herefordshire HR8 2SS. Our company registration number is registered in England no. 04069334. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en voor algemeen gebruik. Hij kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Deze website maakt gebruik van cookies om de browsingvoorkeuren te monitoren.
  • Noch wij, noch derden geven enige garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en dergelijk materiaal onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten uit in de ruimste mate die door de wet is toegestaan.
  • Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het voorkomen en de graphics. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze voorwaarden en bepalingen.
  • Alle op deze website afgebeelde handelsmerken die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden op de website erkend.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit vormen.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden aangeboden voor uw gemak om meer informatie te verstrekken. Zij betekenen niet dat wij de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die daaruit voortvloeien, zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.