26 kwiecień 2021

MADALIN DINU AWANSOWAŁA NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSTALATORA

W związku z dużym popytem w Wielkiej Brytanii oraz projektami wymagającymi większego poziomu wiedzy z zakresu elektryki, utworzono nowe stanowisko - Lead Installer. Madalin nadal będzie zajmował się instalacjami, ale będzie również odpowiedzialny za szkolenie zespołu instalatorów Galebreaker, a także zewnętrznych instalatorów, dealerów i dystrybutorów.

Wraz z wprowadzeniem iSeries, Madalin będzie również kierował uruchamianiem bardziej złożonych projektów Smart Farm, których podejmuje się Galebreaker. Będzie dbał o to, aby klienci zostali w pełni przeszkoleni w zakresie obsługi nowego produktu i byli w pełni usatysfakcjonowani.

Nasi klienci często wyrażają fantastyczne opinie o naszym zespole instalacyjnym, podkreślając jego pracowitość, uprzejmość i przyjazny charakter.