5. oktober 2023

Vigtige ting at overveje, når man forbereder sig på efterårskælvning

Efterårskælvningen er over os igen. Uanset om du driver en kvæg- eller mælkeproduktion, er kælvningen et af de mest stressende tidspunkter i både koens og kalvens liv, og det er vigtigt at forberede dem på succes.

Her er nogle vigtige ting, du skal tænke over, før du blokerer kælvningen til efteråret.

En ren kælvningsboks kan reducere risikoen for sygdom

Forbedring af hygiejnen omkring kælvning kan reducere kalvedødeligheden med 14%[1]og 50% af kalvedødsfaldene tilskrives dårlig hygiejne.[2]. Derudover opstår ca. 75% af sygdomme hos malkekøer i den første måned efter kælvning, og 50% af køerne udvikler en eller anden grad af dårligt helbred.[3].

Der er et par enkle måder, hvorpå du kan forbedre hygiejnen i dine kælvningsbokse.

  • Rengør stierne regelmæssigt. Hvis du kan høre en "squelch"-lyd, når du hopper på halmen i en løbegård, skal den muges ud.
  • Hvis du skal hjælpe en ko med at kælve, skal du vaske dine hænder grundigt og bruge lange handsker.
  • Brug rent tøj eller overalls i kælvningsstalden, med foddypper ved indgangen.
  • Dyp navlestrengen i jodopløsning straks efter fødslen og igen efter 4 timer, især hvis koen har slikket kalven for meget.

 

Ventilation af høj kvalitet er nøglen til et godt helbred

Nyfødte kalve skal holdes varme og tørre, men med tilstrækkelig luftgennemstrømning til at fjerne overskydende varme, fugt, støv og bakterier.

Indendørs kælvningsbokse skal være tørre med frisk luft, men uden træk. Hvis du sætter dig på hug i kalveniveau, får du en god fornemmelse af, hvad kalven kan mærke.

Naturlig ventilation er den billigste og mest effektive ventilation, man kan få, og med de nye Kalveopstaldning for sundhed og velfærd grant, der snart udkommer, har der aldrig været et bedre tidspunkt at opgradere dine eksisterende bygninger på.

The Galebreaker VentTube Frisk kan forvandle eksisterende bygninger til en ideel kalvestald. En energieffektiv ventilator trækker frisk luft ind uden for stalden, mens de velplacerede huller peger luften direkte derhen, hvor kalvene har mest brug for den.

Det korrekte ventilationsniveau i kalvestalden kan hjælpe med at forebygge sygdomme og samtidig fremme god vækst og ydelse.

Sundt kalvemiljø  Kalve med VentTube Fresh Ventilation er en vigtig del af en flerstrenget tilgang til at forbedre kalvenes sundhed.

 

For at opnå optimal ventilation skal de designes specifikt til den stald, de skal monteres i, under hensyntagen til stalddimensioner, forventet belægningsgrad og kalvenes alder. Kontakt os for at få mere at vide.

 

 

[1] Forbedr kælvningshygiejnen for at reducere tab på mejeriet | The Dairy Site

[2] Dårlig hygiejne skyld i 50% af kalvedødsfald | LLM Farm Vets

[3] Risikofaktorer for problemer efter fødslen hos malkekøer: Forklarende og prædiktiv modellering - ScienceDirect