Hjem

HVAC


HVAC - Innovative løsninger til ydeevne og beskyttelse

HVAC


HVAC - Innovative løsninger til ydeevne og beskyttelse

HVAC


Reducer tidskrævende og dyr vedligeholdelse af VVS-anlæg med Galebreaker-filtre og luftindtagsskærme, der er designet og tilpasset til din eksisterende struktur.

HVAC-udfordringer

Affald i luften

Tilstopning, tilsmudsning og forurening af HVAC-udstyr medfører mange udfordringer for varmevekslingsflader og køleydelse. Fremmedlegemer, både organiske og uorganiske, trækkes naturligt ind i luftindtag, blokerer lamelspoler og begrænser luftstrømmen, hvilket i sidste ende reducerer køleeffektiviteten. Rengøring af dit interne køleudstyr bør være en del af vedligeholdelsesrutinerne, men det kan ofte være vanskeligt, tidskrævende og dyrt at fjerne luftbåren snavs.


Overvintring

HVAC-udstyr er ofte meget udsat for sæsonbestemte vejrforhold, og is og snavs forårsager udfordringer for disse varmevekslingsflader og køleydelse. Galebreaker fremstiller og installerer både skræddersyede faste og rullende systemer, der kan tilpasses din eksisterende struktur og giver en fleksibel, omkostningseffektiv løsning til ekstreme vejrforhold.


Opretholdelse af luftstrømmen

Det er vigtigt at opretholde ventilatorens flowhastighed gennem luftindtaget og ikke øge hindringer eller trykfald for at ventilatorerne kan køre effektivt. Dette kan opnås ved hjælp af vores tilpassede design og specialiserede stofteknologi.

 

 

Gå til vores løsningssider for at få mere at vide.

Ny opfordring til handling