Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Filtry przeciwpyłowe - chronią urządzenia chłodnicze przed uszkodzeniem

Twoja ochrona przed żywiołami


Filtry przeciwpyłowe - chronią urządzenia chłodnicze przed uszkodzeniem

Strona główna > Przemysłowa > Produkty > Filtry zanieczyszczeń

Filtry zanieczyszczeń


Filtry przeciwpyłowe i osłony wlotów powietrza Galebreaker są wykonane z mocnych, odpornych na warunki atmosferyczne tkanin siatkowych. Chronią one urządzenia chłodzące na morskich platformach wiertniczych, w elektrowniach i innych zakładach przemysłu energetycznego i petrochemicznego przed potencjalnie szkodliwymi nasionami, owadami, insektami i zanieczyszczeniami unoszącymi się w powietrzu. Produkujemy i instalujemy niestandardowe rozwiązania stałych i ruchomych filtrów przeciwpyłowych, które można dopasować do istniejącej konstrukcji. Wyłapują one ciała obce przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego przepływu powietrza dla wydajności urządzeń, dostosowując się do różnych kształtów i rozmiarów systemów chłodzenia i pomagając zapobiegać czasochłonnym, kosztownym i często niemożliwym do wykonania naprawom.

Szczątki unoszące się w powietrzu

Zatykanie i zanieczyszczanie elementów wewnętrznych przez unoszące się w powietrzu nasiona, owady, insekty i śmieci ogranicza przepływ powietrza, co może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Filtry przeciwpyłowe i ekrany wlotu powietrza są wykonane z mocnych, odpornych na warunki atmosferyczne tkanin siatkowych, które zatrzymują ciała obce, utrzymując jednocześnie wymagany przepływ powietrza w celu zapewnienia optymalnej wydajności.

Znaczenie systemów ochrony przed wpływami atmosferycznymi dla sektora energetycznego i przemysłowego


Jako lider rynku w dziedzinie systemów ochrony przed warunkami atmosferycznymi stosujemy zaawansowane techniki modelowania CFD, aby dokładnie określić właściwe położenie i porowatość proponowanych systemów przeciwwiatrowych. Dostarczamy również ekrany chroniące przed niskimi temperaturami i zimą do zastosowań w systemach chłodzenia mokrego i suchego. Rozwiązania te nie tylko poprawiają sprawność cieplną elektrowni, ale także pomagają chronić urządzenia przed wiatrem i gromadzeniem się lodu, co w przypadku braku kontroli może powodować niepotrzebne przestoje i rozległe uszkodzenia konstrukcji wsporczych.