Strona główna

Studium przypadku

Chowane ekrany zimujące

Studium przypadku

Chowane ekrany zimujące

Wyzwanie 

Przedmiotowa elektrownia posiadała 3-komórkową chłodnię kominową z przepływem przeciwprądowym zlokalizowaną w rejonie Chicago. Pierwszą inspekcję wieży przeprowadziliśmy w lutym 2018 r. i zauważyliśmy nadmierne oblodzenie, które powodowało uszkodzenia drewnianych elementów konstrukcyjnych oraz obniżenie wydajności. Klient próbował zainstalować plandeki, aby utrzymać ciepło w wieży i stopić lód. Było to rozwiązanie tymczasowe, nie dostosowane do potrzeb klienta, które musiało być co roku zdejmowane i ponownie zakładane. W grudniu 2018 r. firma Galebreaker dostarczyła trwałe rozwiązanie w postaci wysuwanych ekranów zimowych, które można było rozkładać w zimie i chować z powrotem w lecie.


Rozwiązanie

Podstawowym problemem tej instalacji oraz każdej instalacji związanej z wieżą chłodniczą są przeszkody na wlocie powietrza. W tym przypadku Galebreaker pokrył 100% po stronie zachodniej, około 90% po stronie północnej, po stronie wschodniej zastosowano kombinację pięciu ekranów bez żadnych przeszkód, a po stronie południowej było zbyt wiele przeszkód, aby zainstalować ekrany. Pokrycie to było wystarczające do wyeliminowania oblodzenia w temperaturach poniżej zera przy wyłączonych wentylatorach.


Korzyści

Wyeliminowano koszty montażu i demontażu tymczasowych plandek. Przy temperaturach dochodzących do 20 stopni F udało się wyeliminować oblodzenie konstrukcji przy wlocie powietrza, co przyniosło następujące korzyści:

  • Lepsza wydajność
  • Brak uszkodzeń urządzeń mechanicznych
  • Pełna ochrona sezonowa
  • Całkowicie chowany mechanizm - szybko i łatwo

 "Ekrany te sprawują się doskonale. Wkrótce po zakończeniu prac na zachodniej i północnej stronie zaobserwowaliśmy niemal natychmiastowe rozpoczęcie procesu topnienia. Lód został usunięty zarówno wewnątrz, jak i na konstrukcji."

Ed Parker, inspektor ds. konserwacji, Atlantic Power