Hjem

Casestudie


Fore River-kraftværk

Casestudie


Fore River-kraftværk

Hjem > Industriel > Mini casestudier > Termisk ydeevne skærme i nærheden af Boston

Fore River-kraftværk

Fore River-kraftværket er et kombineret kraftværk med en kapacitet på ca. 800 MW med to gasturbiner og en dampturbine. Kraftværket blev taget i brug i 2003 og er nu ejet af Calpine, en stor IPP. Et ACC-modul med 36 moduler, der er indrettet med 9 gader og 4 rækker, kondenserer dampen.

Drøftelserne om vindens indvirkning på ydeevnen blev indledt i foråret 2017. Galebreaker leverede alle sine tjenester på dette projekt, som omfattede en feltundersøgelse, CFD-analyse af ydeevne og vindforhold, strukturel verifikation, konstruktionstegninger og materiel og teknisk support af installationsentreprenøren. Dette projekt havde flere komplikationer, herunder; en langside på kanten af floden uden plads til adgang, en stor forhøjet dampkanal med sin egen strukturelle støtte, kabelbakker, der løber tæt på toppen af indløbet på dampkanalens side, en aktiv vej nedenunder, kondensattanke og åbne brandvandsgruber med hegn, der begrænser skærminstallationen. Den strukturelle analyse dikterede ændringer i størrelse og masketæthed, og vindsiden var optaget af dampkanalen, hvilket forhindrede optimal placering af skærmen. På trods af disse forhindringer blev 33 skærme installeret på 16 dage som planlagt.

Casestudier

Se nogle af vores projekter for at se, hvordan vi hjælper virksomheder med at løse deres udfordringer