Home

Casestudie


Installeren van windschermen op Mystic Units 8 & 9

Casestudie


Installeren van windschermen op Mystic Units 8 & 9

Home > Industrieel > Mini casestudy's > Thermische prestatie schermen in Massachusetts

Mystic Units 8 & 9 - Elke eenheid heeft een ACC die 9 straten bij 4 rijen is. In september 2018 werd een vergadering aangevraagd om te bespreken wat Galebreaker kon doen om hun door wind veroorzaakte prestatiegebreken te verminderen. Een zuidwestenwind had effect op hun eenheid 8, terwijl een noordoostenwind het meeste effect had op eenheid 9. Onze meest uitgebreide CFD-analyse werd uitgevoerd door Ergon. Na meer dan 40 configuraties te hebben bekeken, werd vastgesteld dat een gelijkaardig ontworpen kruisvorm op elke ACC het beste voordeel zou opleveren. Een uitgebreide structurele analyse werd uitgevoerd door Kipcon. Uit deze analyse bleek dat versteviging noodzakelijk was. De versterking en schermen werden eind juni 2019 geïnstalleerd. De oorspronkelijke perimeterschermen die in 2014 werden geïnstalleerd, werden ingekort om overbelasting van de kolommen te voorkomen.

Voor meer gedetailleerde informatie over dit project, zie de technische casestudy

De uitdaging

De ACC's van zowel eenheid 8 als eenheid 9 ondervinden tijdens de zomerperiode de invloed van de wind. Eenheid 8 ondervindt de invloed van ZW-winden, de overheersende windrichting in de zomer. Eenheid 9 heeft te lijden van de NW-winden, die veel minder vaak voorkomen op warme zomerdagen. Besloten is de Galebreaker-windschermen uit te proberen op eenheid 8, aan de zuid- en westzijde.


De Oplossing

De westkant van het ACC is vrij duidelijk en de toegang voor de installatie was vrij eenvoudig. Dat was niet het geval aan de zuidzijde. Er zijn veel obstakels waar omheen moet worden ontworpen, zoals kabelgoten, buizen, leidingen met kleine doorsnede, structurele bevestigingen. De toegang voor de installatie aan de zuidzijde is eveneens moeilijk.


De Voordelen

  • De prestaties van de eenheden in de zomer van 2013 werden vergeleken met die in de zomer van 2015.
  • De vergelijkingen zijn gebaseerd op vergelijkbare omgevingstemperatuur, RH, windsnelheid en windrichting, en tegendruk.
  • Op basis van het bovenstaande heeft de eenheid een extra 15-20 MW kunnen produceren met de windschermen op hun plaats.
  • De schermen lijken het meest effectief bij windsnelheden tot 20 mph. De schermen zijn minder doeltreffend bij windsnelheden van meer dan 20 mph, maar deze komen niet vaak voor.
  • Uitgaande van een voorzichtige benadering en typische zomerse omstandigheden lijkt de terugverdientijd 2-3 jaar te zijn.
  • In de analyse wordt niet uitgegaan van dagen met een hoge belasting en extreme temperaturen, waarop de verrekenprijzen soms tot in de honderden $/MWH kunnen oplopen. Dergelijke dagen kunnen de terugverdientijd aanzienlijk beïnvloeden.

Casestudies

Bekijk enkele van onze projecten om te weten hoe we bedrijven helpen hun uitdagingen op te lossen