Home

Casestudie


Aggreko Geluiddemping

Casestudie


Aggreko Geluiddemping

Home > Industrieel > Mini casestudy's > Geluidsdemping in Oklahoma

Galebreaker leverde een oplossing voor de geluiddempende schermen om het geluid tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

De Uitdaging

Langs een rivier werden draagbare, gehuurde koeltorens geïnstalleerd om een aangrenzende elektriciteitscentrale van extra koeling te voorzien. Ongeveer een halve mijl verderop bevond zich een woonwijk die klaagde over het lawaai dat de torens produceerden. Voor elk van de door Aggreko geleverde mobiele torens waren schermen nodig om het lawaai te verminderen.


De Oplossing

Galebreaker leverde een oplossing om geluiddempende schermen te leveren om het geluid tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Voor elke toren waren (12) schermen nodig met een totaal van 744 vierkante voet of 69,12 vierkante meter. Er waren (12) torens, dus werd er in totaal 8.928 vierkante voet of 829,44 vierkante meter geïnstalleerd in de faciliteit. Aggreko ontwierp stalen frames om de schermen te ondersteunen en nam de verantwoordelijkheid voor alle ondersteuningsontwerpen en -installaties. De schermen werden schuin geïnstalleerd om het geluid zo hoog mogelijk uit de schoorstenen te leiden. De schermen werden voorzien van oogjes om ze gemakkelijk te kunnen bevestigen.

 

 


De Voordelen

De levering en installatie verliepen volgens een zeer strak schema. Galebreaker voldeed aan de leveringseisen, maar de installatie bleek wat moeilijker te zijn, zodat de insltallatie langzamer verliep dan verwacht. Een geluidstest werd uitgevoerd voor en na de installatie van de schermen. Aggreko en de omwonenden waren zeer tevreden met het resultaat. De faciliteit liep het risico van een rechtszaak door de bewoners, maar na de installatie van de geluidsabsorptie werden die dreigementen ingetrokken.

Casestudies

Bekijk enkele van onze projecten om te weten hoe we bedrijven helpen hun uitdagingen op te lossen