Strona główna

Studium przypadku


Sita filtrujące zanieczyszczenia w agregacie chłodniczym chłodzonym powietrzem

Studium przypadku


Sita filtrujące zanieczyszczenia w agregacie chłodniczym chłodzonym powietrzem

Strona główna > Przemysłowa > Mini studia przypadków > Sita filtrów zanieczyszczeń w agregacie chłodniczym chłodzonym powietrzem w Wielkiej Brytanii

Wyzwanie

Chłodzenie powietrzem wymaga dużej ilości powietrza z otoczenia, aby odebrać ciepło z procesu. Powietrze to często zawiera zanieczyszczenia, które mogą osadzać się na powierzchni wężownic, co powoduje, że urządzenia stają się mniej wydajne. Zanieczyszczenia, które osadzają się na powierzchni wężownicy, zmniejszają ilość powietrza przepływającego przez urządzenie poprzez zwiększenie spadku ciśnienia po stronie powietrza, a także działają jak bariera termiczna dla przepływu powietrza, uniemożliwiając bezpośredni kontakt powietrza z powierzchnią chłodzącą, co zmniejsza efektywność.


Rozwiązanie

Zewnętrzne sita do filtracji powietrza wychwytują zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu w miejscu łatwym do czyszczenia. Ciągłe szyny nośne przymocowane do urządzenia równomiernie rozkładają obciążenie wzdłuż materiału filtracyjnego, który jest obciążony za pomocą rurki i przymocowany do urządzenia, dzięki czemu filtr jest łatwy do wyjęcia w celu konserwacji i zapewnia całkowite pokrycie powierzchni wężownicy.  


Korzyści

Poprawa wydajności agregatów chłodniczych chłodzonych powietrzem dzięki bardziej efektywnej pracy. Mniejsze zapotrzebowanie na czyszczenie oraz znaczne zmniejszenie liczby napraw i konserwacji kosztownych elementów agregatu chłodniczego.

Studia przypadków

Sprawdź niektóre z naszych projektów, aby dowiedzieć się, jak pomagamy firmom rozwiązywać ich wyzwania