17. september 2021

Galebreaker bliver akkrediteret designer af rørventilationssystemer med positivt tryk

Efter en grundig uddannelse på University of Wisconsin er Galebreaker nu akkrediteret til at designe PPTV-systemer internt i virksomheden. Universitetet i Wisconsin er bredt anerkendt som den førende organisation inden for staldbygninger og malkekoers velfærd og har i mange år stået i spidsen for forskning i ventilationsrør.

Da alle bygninger har forskellig udformning og indretning, skal ventilationssystemets udformning også ændres for at sikre, at de optimale betingelser er opfyldt. Dette opnås ved hjælp af en særlig beregningsproces, som tager højde for bygningens dimensioner, ventilatorens kapacitet, rørets placering og lagerets alder, type og tæthed.

Du kan finde flere oplysninger om Galebreakers VentTube-sortiment, herunder Fresh til ungdyr og Cool til ældre husdyr, her: https://galebreaker.com/mechanical-ventilation-systems/