7. grudzień 2021

Skuteczność filtracji

Nawet najbardziej skuteczne filtry tylko częściowo zapobiegają zanieczyszczeniu chłodni kominowej lub chłodnic powietrza.

W chłodniach kominowych filtracja jest stosowana przede wszystkim w celu zmniejszenia ilości składników odżywczych znajdujących się w powietrzu wlotowym. Są one następnie usuwane z powietrza przez wodę w wieży chłodniczej i ostatecznie osadzają się w zbiornikach zimnej wody, rurociągach dystrybucyjnych, urządzeniach procesowych, a nawet w pakiecie wypełniającym. Im więcej substancji odżywczych jest wprowadzanych do obiegu wody chłodzącej, tym więcej środków chemicznych trzeba dozować i tym częściej konieczne jest czyszczenie wnętrza.

Co ciekawe, zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, które dostają się do chłodni kominowych, mają niewielki wpływ na efektywność chłodni kominowej lub nie mają go wcale, dopóki nie nagromadzą się w stopniu wystarczającym do ograniczenia przepływu powietrza lub zablokowania systemów dystrybucji. Ponieważ oddawanie ciepła jest funkcją kontaktu powietrza z wodą, lekko zanieczyszczone pakiety wypełniające są nadal bardzo skuteczne.

Jednak w chłodnicach powietrza lekko zabrudzone wężownice mogą mieć znaczący wpływ na wydajność. Wymiana ciepła następuje przez materiały wężownicy do powietrza zewnętrznego, więc każda bariera pomiędzy powietrzem a materiałami wężownicy, nawet bardzo cienka powłoka, może mieć duży wpływ na wymianę ciepła.

Dodatkowo, ze względu na małe odstępy między lamelami, nawet niewielkie zanieczyszczenie spowoduje zmniejszenie otwartej powierzchni między lamelami, co doprowadzi do zmniejszenia przepływu powietrza.

Chłodnice adiabatyczne mogą pogłębiać ten problem, ponieważ wydłużają czas, w którym wężownica jest mokra, co oznacza, że osadzanie się zanieczyszczeń na powierzchni wężownicy może być większe ze względu na zwilżanie powietrza wlotowego. Zwilżona wężownica tworzy powierzchnię, do której mogą przylegać zanieczyszczenia, a odparowanie wody może prowadzić do odkładania się osadów na lamelach. Z tego właśnie powodu w typowych systemach adiabatycznych z osuszaniem unika się bezpośredniego zwilżania wężownicy.

Tak więc, choć filtracja nie wychwyci wszystkiego, wszystko, co wychwyci, pomoże obniżyć koszty związane z zanieczyszczeniem systemów chłodzenia i utratą wydajności, a czyszczenie filtrów jest procesem znacznie łatwiejszym niż czyszczenie wężownic czy pakietów wypełniających. To tylko kilka powodów, dla których warto rozważyć rozwiązania w zakresie filtracji wężownic i wież chłodniczych jako część reżimu konserwacji systemów chłodzenia.

Graficzne przedstawienie lekkiego zabrudzenia powierzchni wężownicy, pokazujące, jak szybko można zmniejszyć powierzchnię otwartą i utworzyć koc termiczny.