7 december 2021

Filtratie Doeltreffendheid

Zelfs de meest doeltreffende filters zullen slechts gedeeltelijk verhinderen dat vuil uw koeltoren of luchtkoelers vervuilt.

In koeltorens wordt filtratie gebruikt om in de eerste plaats de hoeveelheid nutriënten te verminderen die in de inlaatlucht worden meegevoerd. Deze worden vervolgens door het water in de koeltoren uit de lucht verwijderd en bezinken uiteindelijk in de koudwaterbekkens, distributieleidingen, procesapparatuur of zetten zich zelfs vast in het vulpakket. Hoe meer nutriënten er in het koelwatercircuit terechtkomen, hoe meer chemicaliën er gedoseerd moeten worden en hoe frequenter de interne reiniging nodig zal zijn.

Interessant is dat door de lucht aangezogen vuil in koeltorens weinig of geen effect heeft op de doeltreffendheid van de koeltoren, totdat het zich voldoende heeft opgehoopt om de luchtstroom te verminderen, of distributiesystemen te blokkeren. Omdat de warmteafgifte een functie is van de lucht die in contact komt met het water, zijn licht vervuilde vulpakketten nog steeds zeer effectief.

In luchtkoelers kunnen licht vervuilde spoelen echter een aanzienlijk effect hebben op de prestaties. Warmteoverdracht vindt plaats via de materialen van de batterij naar de buitenlucht, dus elke barrière tussen de lucht en de materialen van de batterij, zelfs een zeer dunne coating, kan de warmteoverdracht sterk beïnvloeden.

Bovendien zal door de kleine afstand tussen de lamellen zelfs lichte vervuiling de open ruimte tussen de lamellen verkleinen, waardoor de luchtstroom vermindert.

Adiabatische koelers kunnen deze vervuiling verergeren doordat de batterij langer nat blijft, wat betekent dat de opbouw van onzuiverheden op het oppervlak van de batterij groter kan zijn als gevolg van het bevochtigen van de inlaatlucht. Een bevochtigde batterij creëert een oppervlak waar onzuiverheden zich aan kunnen hechten en ook de verdamping van dit water kan leiden tot afzettingen op de lamellen. Hoewel bij adiabatisch-droge systemen meestal wordt getracht het rechtstreeks bevochtigen van de batterij juist om deze reden te vermijden.

Hoewel filtratie niet alles zal opvangen, zal alles wat het opvangt helpen om de kosten in verband met vervuiling in uw koelsystemen en prestatieverlies te verminderen, en het reinigen van filters is een veel eenvoudiger proces dan het reinigen van spoelen of vulpakketten. Dit zijn slechts een paar redenen om filtratieoplossingen voor spoelen en koeltorens te overwegen als onderdeel van het onderhoudsregime van uw koelsysteem.

Grafische voorstelling van lichte vervuiling op spoeloppervlakken, die laat zien hoe snel de open ruimte kan worden verkleind, en de vorming van een thermische deken.