7. december 2021

Filtreringseffektivitet

Selv de mest effektive filtre vil kun delvist forhindre, at snavs tilsmudser dit køletårn eller dine luftkølere.

I køletårne anvendes filtrering primært til at reducere mængden af næringsstoffer, der er medtaget i indblæsningsluften. Disse fjernes derefter fra luften af vandet i køletårnet og sætter sig til sidst fast i koldtvandsbassinerne, distributionsrørene, procesudstyret eller endog i fyldpakken. Jo flere næringsstoffer, der indføres i kølevandskredsløbet, jo flere kemikalier skal doseres, og jo hyppigere intern rengøring vil være nødvendig.

Det er interessant, at luftbåren snavs, der trækkes ind i køletårne, kun har ringe eller ingen effekt på køletårnets effektivitet, indtil det har ophobet sig tilstrækkeligt til at reducere luftstrømmen eller blokere distributionssystemerne. Da varmeafgivelsen er en funktion af den luft, der kommer i kontakt med vandet, er let tilsmudsede fyldpakker stadig meget effektive.

I luftkølere kan let tilsmudsede spoler imidlertid have en betydelig indvirkning på ydeevnen. Varmeoverførsel sker gennem spolematerialerne til den eksterne luft, så enhver barriere mellem luften og spolematerialerne, selv en meget tynd belægning, kan påvirke varmeoverførslen betydeligt.

På grund af den lille finneafstand vil selv let tilsmudsning desuden reducere det åbne område mellem finnerne, hvilket fører til en reduktion af luftstrømmen.

Adiabatiske køleapparater kan forværre denne tilsmudsning ved at øge den tid, som kølehovedet bliver vådt, hvilket betyder, at der kan ophobes flere urenheder på overfladen af kølehovedet som følge af våd luft ved indblæsningen. Et vådt kølehoved skaber en overflade, som urenhederne kan sætte sig fast på, og fordampningen af dette vand kan også føre til aflejringer på lamellerne. Selv om man typisk i adiabatiske tørre systemer forsøger at undgå direkte befugtning af varmelegemet af netop denne grund.

Så selv om filtrering ikke fanger alt, vil alt det, den fanger, være med til at reducere omkostningerne i forbindelse med tilsmudsning af kølesystemerne og tab af ydeevne, og rengøring af filtre er en langt nemmere proces end rengøring af spoler eller fyldpakker. Blot et par grunde til at overveje løsninger til filtrering af spoler og køletårne som en del af vedligeholdelsesordningen for dit kølesystem.

Grafisk fremstilling af let tilsmudsning på spoleoverflader, der viser, hvor hurtigt det åbne område kan reduceres, og hvor hurtigt der dannes et termisk tæppe.