Vilkår for brug

Vilkår for brug

Hjem > Vilkår for brug

Welcome to the Galebreaker Agri website

If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern Galebreaker Agri Limited’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘Galebreaker Agri Limited’ or ‘Galebreaker’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is Galebreaker House, New Mills Industrial Estate, Ledbury, Herefordshire HR8 2SS. Our company registration number is registered in England no. 04069334. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.

Brugen af dette websted er underlagt følgende brugsbetingelser:

  • Indholdet af siderne på dette websted er kun til generel information og brug. Det kan ændres uden varsel.
  • Dette websted bruger cookies til at overvåge browserpræferencer.
  • Hverken vi eller nogen tredjepart giver nogen garanti eller garanti for nøjagtigheden, aktualiteten, ydeevnen, fuldstændigheden eller egnetheden af de oplysninger og materialer, der findes eller tilbydes på dette websted til et bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi udelukker udtrykkeligt ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i det omfang, det er tilladt ved lov.
  • Din brug af oplysninger eller materialer på dette websted sker udelukkende på egen risiko, og vi kan ikke holdes ansvarlige for dette. Det er dit eget ansvar at sikre, at produkter, tjenester eller oplysninger, der er tilgængelige via dette websted, opfylder dine specifikke krav.
  • Dette websted indeholder materiale, som ejes af eller er licenseret til os. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, udseende og grafik. Reproduktion er forbudt bortset fra i overensstemmelse med ophavsretsmeddelelsen, som er en del af disse vilkår og betingelser.
  • Alle varemærker, der er gengivet på dette websted, og som ikke tilhører eller er licenseret til operatøren, er angivet på webstedet.
  • Uautoriseret brug af dette websted kan give anledning til et erstatningskrav og/eller være en strafbar handling.
  • Fra tid til anden kan dette websted også indeholde links til andre websteder. Disse links er til rådighed for din bekvemmelighed for at give dig yderligere oplysninger. De er ikke ensbetydende med, at vi støtter webstedet/webstederne. Vi har intet ansvar for indholdet af de(t) linkede websted(er).
  • Din brug af dette websted og enhver tvist, der opstår som følge af en sådan brug af webstedet, er underlagt lovgivningen i England, Nordirland, Skotland og Wales.