Hjem

Din beskyttelse mod elementerne


Din beskyttelse mod elementerne


Produkter


Beskyt dine husdyr mod varmestress denne sommer med den nye VentTube Cool

Produkter


Beskyt dine husdyr mod varmestress denne sommer med den nye VentTube Cool

Produkter


Beskyt dit ensilage mod fugle og vilde dyr.

Gratis Sila-tasker med alle britiske ordrer!

Produkter


Beskyt dit ensilage mod fugle og vilde dyr.

Gratis Sila-tasker med alle britiske ordrer!

Produkter


Beskyt dig mod solen med Galebreaker's Stockshade.

Produkter


Beskyt dig mod solen med Galebreaker's Stockshade.

Hjem > Landbrug

Betydningen af ventilation i stalde til husdyrbrug

Staldforholdene kan have en betydelig indvirkning på dyrenes velfærd, vækst, foderoptagelse og sygdom. Styring af ventilationen med effektiv placering af ind- og udløb og ensartet luftstrøm gennem bygningen vil styre temperatur og luftfugtighed, reducere koncentrationerne af ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), fjerne lugt og ophobning af patogener.

Sektorer

 

 

Få gratis Sila-poser med hver bestilling af silagecover, hvis du er i Storbritannien.

Køb nu for at få dine gratis Sila-tasker.

Se produkter >

 

 

 

Seneste