Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Gospodarka odpadami - niezawodne i elastyczne rozwiązania

Twoja ochrona przed żywiołami


Gospodarka odpadami - niezawodne i elastyczne rozwiązania

Strona główna > Commercial > Sektory > Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami


Od ochrony przed gruzem do osłony przed żywiołami, firmy zajmujące się gospodarką odpadami i zakłady przemysłowe polegają na rozwiązaniach Galebreaker w zakresie utylizacji odpadów, takich jak zatrzaskowe ekrany siatkowe i systemy drzwiowe, które pomagają spowolnić wiatr i powstrzymać śmieci przed dostaniem się do określonych obszarów maszyn i urządzeń. Niezawodne i wiodące w branży, nasze rozwiązania są elastyczne i mogą być dopasowane do wymagań poszczególnych miejsc i przestrzeni, dzięki poradom i wsparciu naszego doświadczonego zespołu.

Szczątki i śmieci unoszące się w powietrzu

Silne wiatry mogą powodować problemy w miejscach zbiórki odpadów, gdzie duże ilości śmieci są zbierane do usunięcia. Aby powstrzymać unoszące się w powietrzu śmieci i odpady przed zakłócaniem pracy maszyn lub urządzeń przetwórczych, można zastosować siatki z zatrzaskami, które pomogą ograniczyć je do jednego obszaru. Dzięki temu systemy osłon i drzwi Galebreaker są idealnym rozwiązaniem dla kompostowni, zakładów recyklingu oraz zakładów gospodarki odpadami należących do lokalnych władz samorządowych.

Znaczenie elastycznych przegród w środowiskach komercyjnych

Skalowalne, łatwe w instalacji tymczasowe i stałe systemy wewnętrznych ścianek działowych są niezbędne dla firm komercyjnych, które chcą ograniczyć straty energii, spełnić wymogi przepisów, zmaksymalizować bezpieczeństwo pracowników i zoptymalizować całą dostępną przestrzeń. Nasze wiodące na rynku rozwiązania Flexipart dostępne są w szerokiej gamie wysokiej jakości materiałów, aby sprostać Twoim wymaganiom.