Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Magazynowanie - podział przy użyciu wiodących w branży materiałów

Twoja ochrona przed żywiołami


Magazynowanie - podział przy użyciu wiodących w branży materiałów

Strona główna > Commercial > Sektory > Magazynowanie

Magazynowanie


Specjalizując się w technologii tkanin i niestandardowych rozwiązaniach, Galebreaker zapewnia przegrody magazynowe i wyposażenie dla szerokiego zakresu wymagań branżowych. Pomagając zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu materiałów, zapobiegać kurzowi i gruzowi, a także utrzymywać standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, nasz zespół łączy ciągłe badania, a także ponad 40-letnie doświadczenie w dostarczaniu wiodących na rynku rozwiązań komercyjnych.

Elastyczna ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Rozwiązania dla otwartych przestrzeni o dużej rozpiętości, Galebreaker może pomóc zapewnić bardziej komfortowe, bezpieczne i wydajne środowisko pracy.

Specjalistyczne rozwiązania dostępu


Bespoke bramy przemysłowe klasy, zapewniając wentylację i przepuszczalność światła przy jednoczesnej ochronie przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi.