Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Pakownie - ochrona i zapobieganie

Twoja ochrona przed żywiołami


Pakownie - ochrona i zapobieganie

Strona główna > Commercial > Sektory > Domy pakowania

Domy pakowania


Od ponad 30 lat Galebreaker dostarcza do pakowalni i zakładów pakujących żywność ścianki działowe, izolowane bramy przemysłowe i wyposażenie magazynów, zapobiegające skażeniu krzyżowemu produktów, a także infekcjom, wilgoci i uszkodzeniom spowodowanym warunkami atmosferycznymi. Stosując wiodące w branży materiały oraz najnowsze badania i rozwój pomagamy spełniać standardy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniamy dobrą wentylację w miejscu pracy.

Owady i śmieci unoszące się w powietrzu

Otwarte przestrzenie, w których produkowana jest żywność i inne produkty, mogą być narażone na wtargnięcie latających owadów i zanieczyszczeń. Owady te mogą zanieczyścić produkty i okazać się bardzo kosztowne, jeśli nie są kontrolowane. Oczywistym rozwiązaniem jest zamknięcie wszystkich drzwi i okien, ale tam, gdzie pracują maszyny i panują wysokie temperatury, nie zawsze jest to możliwe. Rozwiązania dostępowe Galebreaker oraz systemy wewnętrznych ścianek działowych mogą pomóc w utrzymaniu porządku w zakładzie, zapewniając jednocześnie komfortowe środowisko pracy dla personelu.

Znaczenie elastycznych przegród w środowiskach komercyjnych

Skalowalne, łatwe w instalacji tymczasowe i stałe systemy wewnętrznych ścianek działowych są niezbędne dla firm komercyjnych, które chcą ograniczyć straty energii, spełnić wymogi przepisów, zmaksymalizować bezpieczeństwo pracowników i zoptymalizować całą dostępną przestrzeń. Nasze wiodące na rynku rozwiązania Flexipart dostępne są w szerokiej gamie wysokiej jakości materiałów, aby sprostać Twoim wymaganiom.