Hjem

Din beskyttelse mod elementerne


Midlertidige og permanente vejrbeskyttelsesløsninger

Din beskyttelse mod elementerne


Midlertidige og permanente vejrbeskyttelsesløsninger

Hjem > Landbrug > Løsninger > Vejrbeskyttelse

Vejrbeskyttelse


Midlertidige og permanente vejrbeskyttelsesløsninger til en række forskellige landbrugsbygninger. Løsninger til placering over porte, vægge og foderbarrierer, der beskytter foder, skrabergange, døråbninger og opbevaring af hø og halm. Vi har en række forskellige løsninger til rådighed, der passer til alle behov, steder, eventualiteter og krav, lige fra kraftige vindfangsnet til beklædningsnet og hurtigt monterbare skærme og paneler, der kan klipses fast på.

Beskyttelse af afgrøderne mod elementerne

Afgrøder har ofte brug for midlertidig eller permanent beskyttelse mod ugunstige vejrforhold. Vores brede vifte af vejrbeskyttelsesløsninger giver både effektiv og sikker beskyttelse og ventilation og kan bidrage til at opfylde Farm Assured-standarderne.


Beskyttelse af husdyrene mod elementerne

For at husdyrene kan være glade, sunde og produktive, har de brug for en ligevægt mellem vejrbeskyttelse og naturligt lys. Vores omfattende sortiment af vejrbeskyttelsesløsninger sikrer, at husdyrene er beskyttet mod dårligt vejr, får optimal belysning og god naturlig luftstrøm.

Betydningen af ventilation i stalde til husdyrbrug


Staldforholdene kan have en betydelig indvirkning på dyrenes velfærd, vækst, foderoptagelse og sygdom. Styring af ventilationen med effektiv placering af ind- og udløb og ensartet luftstrøm gennem bygningen vil styre temperatur og luftfugtighed, reducere koncentrationerne af ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), fjerne lugt og ophobning af patogener.