Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Systemy wentylacji rolniczej

Twoja ochrona przed żywiołami


Systemy wentylacji rolniczej

Wentylacja w gospodarstwie


Utrzymanie dodatniego przepływu powietrza w budynkach jest integralną częścią procesu minimalizowania chorób u zwierząt gospodarskich, zmniejszania stresu cieplnego, optymalizacji wydajności stada oraz zapobiegania uszkodzeniom upraw i produktów w magazynach. Galebreaker oferuje wiodące w branży systemy wentylacji mechanicznej i naturalnej, które stanowią doskonałą ochronę przed żywiołami.

Unikanie stresu cieplnego dzięki odpowiedniej wentylacji

Wszystkie zwierzęta mają tak zwaną "termiczną strefę komfortu". Kiedy temperatura ich ciała przekroczy tę strefę, istnieje realne ryzyko wystąpienia stresu cieplnego, który może prowadzić do obniżenia wydajności, a w najcięższych przypadkach nawet do śmierci. Naturalne lub mechaniczne systemy wentylacyjne mogą pomóc w wyeliminowaniu tego zagrożenia i zmniejszeniu ryzyka związanego z wysokimi temperaturami.


Doskonalenie wentylacji i wymagań przestrzennych dla zwierząt gospodarskich

W szopach, w których po wejściu wyczuwa się ciepło i wilgoć, często występuje nieodpowiedni przepływ powietrza. Jeśli nie podejmie się odpowiednich działań, brak wentylacji będzie skutkował chorobami, mokrym i nieproduktywnym inwentarzem oraz dodatkowymi kosztami związanymi z zakupem nowej ściółki. Zapewnienie optymalnego przepływu powietrza poprzez wentylację naturalną lub mechaniczną oraz zapewnienie zwierzętom wystarczającej ilości miejsca do leżenia często prowadzi do znacznej poprawy dobrostanu i wydajności.

Znaczenie wentylacji w budynkach inwentarskich


Nieodpowiednia wentylacja jest prawdopodobnie najważniejszą przyczyną problemów chorobowych u zwierząt gospodarskich. Wentylacja z łopatkami to skuteczny sposób na zapewnienie optymalnego przepływu powietrza w konstrukcjach i budynkach inwentarskich. Odpowiednia wentylacja zapewnia ograniczenie nadmiaru ciepła, zmniejszenie wilgotności względnej oraz usunięcie szkodliwych bakterii i wirusów wywołujących takie choroby jak zapalenie płuc i mastitis.