Home

Uw bescherming tegen de elementen


Ventilatiesystemen voor de landbouw

Uw bescherming tegen de elementen


Ventilatiesystemen voor de landbouw

Home > Landbouw > Oplossingen > Ventilatie

Boerderij ventilatie


Het in stand houden van een positieve luchtstroom in gebouwen is essentieel voor het minimaliseren van ziektes bij vee, het verminderen van hittestress, het optimaliseren van de prestaties van de veestapel en het voorkomen van schade aan gewassen en producten in opslag. Galebreaker biedt toonaangevende mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen die de perfecte bescherming bieden tegen de elementen.

Vermijden van hittestress door adequate ventilatie

Alle dieren hebben een zogenaamde "Thermische Comfortzone". Wanneer hun lichaamstemperatuur deze zone overschrijdt, bestaat er een reëel risico op hittestress, wat kan resulteren in verminderde productiviteit en, in de meest ernstige gevallen, zelfs in de dood. Natuurlijke of mechanische ventilatiesystemen kunnen helpen dit gevaar weg te nemen en de risico's in verband met hoge temperaturen te verminderen.


Perfectionering van de ventilatie en de benodigde ruimte voor de veestapel

Stallen die bij binnenkomst warm en vochtig aanvoelen, hebben vaak onvoldoende luchtverversing. Als hier niets aan wordt gedaan, leidt dit gebrek aan ventilatie tot ziekten, nat en onproductief vee en extra kosten voor nieuw strooisel. Door te zorgen voor een optimale luchtstroom via natuurlijke of mechanische ventilatie en door de dieren voldoende ruimte te bieden om te liggen, zullen het welzijn en de prestaties vaak aanzienlijk verbeteren.

Het belang van ventilatie voor stallen


Onvoldoende ventilatie is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van ziekteproblemen in de veestapel. Galebreaker ventilatie is een efficiënte manier om een optimale luchtstroom te garanderen voor veestallen en gebouwen. Adequate ventilatie zorgt ervoor dat overtollige warmte wordt gematigd, de relatieve vochtigheid wordt verlaagd en schadelijke bacteriën en virussen die ziekten zoals longontsteking en mastitis veroorzaken, worden verwijderd.