Home

Uw bescherming tegen de elementen


Gezondheid en welzijn van vee

Uw bescherming tegen de elementen


Gezondheid en welzijn van vee

Home > Landbouw > Oplossingen > Diergezondheid en dierenwelzijn

Diergezondheid en dierenwelzijn


Vee is kwetsbaar voor slechte huisvestingsomstandigheden. Wanneer de dieren boven hun hogere kritische temperatuur (HCT) worden gehuisvest, zijn ze kwetsbaar voor longontsteking en aandoeningen die het gevolg zijn van vochtig en vuil strooisel, zoals mastitis bij melkkoeien of staartbijten bij varkens. Wanneer de dieren onder hun lagere kritische temperatuur (LCT) worden gehuisvest, kunnen ze onmiddellijk vatbaar worden voor een instortende voederconversie omdat ze dringend voedingsstoffen gebruiken om warm te blijven in plaats van te groeien of melk te produceren. Onze toegangs- en ventilatieoplossingen zijn ontworpen om het dierenwelzijn te optimaliseren en de veestapel het hele jaar door gezond te houden. Wij werken samen met landbouwers om goede landbouwpraktijken tot stand te brengen en tegelijk prioriteit te geven aan dierenwelzijn.

Verbetering van het welzijn van dieren

De normen van Farm Assurance stellen dat de gezondheid en het welzijn van het vee te allen tijde gewaarborgd moeten zijn. Het Galebreaker-gamma van weersbescherming, ventilatie en toegangsproducten is ontwikkeld met dit in gedachten en biedt efficiënte en langetermijnoplossingen voor de verzorging en het welzijn van uw dieren.


Het risico op ziekte tot een minimum beperken

Vee dat in slechte omstandigheden wordt gehouden, is vatbaar voor vele ziekten, waarvan longontsteking de meest voorkomende is. Het minimaliseren van het ongemak van dieren en de kans op ziekte staat voorop in ons denken als marktleider, en onze productontwikkeling is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke onderzoek naar ziektepreventie in de landbouw.

Het belang van ventilatie voor stallen


De huisvestingsomstandigheden kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het welzijn van de dieren, de groei, de voederopname en ziekten. Door de ventilatie te beheren met een doeltreffende plaatsing van in- en uitlaten en een gelijkmatige luchtstroom door het gebouw, kunnen de temperaturen en de vochtigheid worden geregeld, kunnen de concentraties van ammoniak (NH3) en kooldioxide (CO2) worden verlaagd, kunnen geuren worden verwijderd en kunnen ziekteverwekkers zich niet ophopen.