Hjem

Din beskyttelse mod elementerne


Dyrs sundhed og velfærd

Din beskyttelse mod elementerne


Dyrs sundhed og velfærd

Hjem > Landbrug > Løsninger > Dyrs sundhed og velfærd

Dyrs sundhed og velfærd


Husdyr er sårbare over for dårlige staldmiljøer. Husdyr, der er opstaldet over deres højere kritiske temperatur (HCT), er sårbare over for lungebetændelse og tilstande, der skyldes fugtig og snavset strøelse, f.eks. mastitis hos malkekøer eller halebid hos svin. Hvis husdyrene opstaldes under deres lavere kritiske temperatur (Lower Critical Temperature, LCT), kan de straks blive udsat for en faldende foderomsætning, da de bruger næringsstoffer til at holde varmen i stedet for at vokse eller producere mælk. Vores adgangs- og ventilationsløsninger er designet til at optimere dyrevelfærden og opretholde sunde husdyr hele året rundt. Vi samarbejder med landmænd om at skabe god landbrugspraksis, samtidig med at vi prioriterer dyrevelfærd.

Forbedring af dyrevelfærden

I henhold til Farm Assurance-standarderne skal husdyrenes sundhed og velfærd til enhver tid være sikret. Galebreaker-serien af vejrbeskyttelse, ventilation og adgangsprodukter er udviklet med dette for øje og tilbyder effektive og langsigtede løsninger til pleje og velfærd for dine dyr.


Minimering af risikoen for sygdom

Husdyr, der holdes under utilstrækkelige forhold, er modtagelige for mange sygdomme, hvoraf den mest almindelige er lungebetændelse. At minimere dyrenes ubehag og sandsynligheden for sygdom er i fokus for os som markedsledere, og vores produktudvikling er baseret på den nyeste videnskabelige forskning inden for sygdomsforebyggelse i landbruget.

Betydningen af ventilation i stalde til husdyrbrug


Staldforholdene kan have en betydelig indvirkning på dyrenes velfærd, vækst, foderoptagelse og sygdom. Styring af ventilationen med effektiv placering af ind- og udløb og ensartet luftstrøm gennem bygningen vil styre temperatur og luftfugtighed, reducere koncentrationerne af ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), fjerne lugt og ophobning af patogener.