Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Rozwiązania w zakresie hodowli i chowu trzody chlewnej

Twoja ochrona przed żywiołami


Rozwiązania w zakresie hodowli i chowu trzody chlewnej

Świnia


Wentylacja kontrolowana ma decydujące znaczenie dla jednostek produkcji trzody chlewnej. Kontrolowanie temperatury i przepływu powietrza ma kluczowe znaczenie dla dobrostanu zwierząt i maksymalizacji wydajności.

 

Poprawa dobrostanu świń

Optymalna temperatura, wilgotność i oświetlenie są kluczowymi zagadnieniami dla hodowców starających się poprawić dobrostan świń. Świnie powinny być utrzymywane w neutralnych termicznie strefach na poziomie ich komfortu, przy wilgotności pomiędzy 60-80% oraz przy wystarczającej ilości światła, aby zaspokoić ich potrzeby behawioralne i fizjologiczne. Nasze rozwiązania w zakresie wentylacji i ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi mogą pomóc w kontrolowaniu tych zmiennych i utrzymaniu zadowolenia świń przez cały rok.


Jakość powietrza

Utrzymanie dobrej jakości powietrza i wentylacji w budynkach dla świń może być trudne, gdy pogoda staje się coraz chłodniejsza. Jednak utrzymanie optymalnych warunków w trudniejszych warunkach pogodowych ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wydajności, ale także dla zminimalizowania ryzyka chorób i śmiertelności. Dobrze utrzymana obora, wyposażona w rozwiązania wentylacji naturalnej lub mechanicznej, może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania wszelkich problemów.

Inteligentne sterowanie wentylacją.


Aby zapewnić minimalne straty w wydajności, należy podjąć wyzwanie polegające na utrzymaniu stałego środowiska w kurnikach do tuczu i odchowu niezależnie od pory roku. Utrzymanie optymalnych warunków w trudniejszych warunkach pogodowych ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla wydajności, ale także dla zminimalizowania ryzyka chorób i śmiertelności.