Home

Uw bescherming tegen de elementen


Oplossingen voor de bouw van melkveebedrijven

Uw bescherming tegen de elementen


Oplossingen voor de bouw van melkveebedrijven

Home > Landbouw > Sectoren > Zuivel

Zuivel


De allereerste Galebreaker werd ontworpen en ontwikkeld voor gebruik op het melkveebedrijf van de Scudamore's. Onze productportefeuille is uitgegroeid tot de allernieuwste technologie op het gebied van volledig geautomatiseerde variabele ventilatiesystemen en intelligente besturing van boerderijen. Wij zijn er nog steeds trots op marktleider te zijn op het gebied van snel te monteren Bayscreens en veerbediende Rollerscreens, die economische oplossingen bieden voor elk gebouw.

Omgaan met hittestress

Om de hittestress bij melkkoeien te verminderen, is het van vitaal belang te zorgen voor een optimale temperatuur in de ligboxstallen en in de overgangsgebieden. Dit komt de drachtigheid ten goede en stabiliseert de melkgift, vooral tijdens de zomermaanden.

Deze brochure downloaden voor meer informatie over het verminderen van hittestress in de melkveehouderij. 


Ontwerp kalvergebouw

Frisse lucht, aangevoerd in de micro-omgeving van het kalf zonder tocht te veroorzaken, is van vitaal belang om te beschermen tegen veel voorkomende ademhalingsziekten die geassocieerd worden met slecht geventileerde gebouwen. Elke Galebreaker installatie is een op maat gemaakte oplossing, speciaal ontworpen voor uw gebouw.

Veehouderij: Beste Praktijken


Door energie en middelen te steken in de voorbereiding van de huisvesting van de dieren kan ervoor worden gezorgd dat de gebouwen de ideale omgeving bieden voor de productie van gezonde, productieve dieren. Door de nodige aandacht te besteden aan het ventilatiebeheer in alle leeftijdsgroepen kan het risico op ademhalingsaandoeningen, en de daaruit voortvloeiende kosten, tot een minimum worden beperkt.