Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Rozwiązania dla hodowli owiec i bydła

Twoja ochrona przed żywiołami


Rozwiązania dla hodowli owiec i bydła

Strona główna > Rolnictwo > Sektory > Wołowina i owce

Wołowina i owce


Warunki panujące w pomieszczeniach inwentarskich mogą mieć znaczący wpływ na dobrostan zwierząt, tempo wzrostu, pobór paszy i choroby. Zarządzanie wentylacją z efektywnym rozmieszczeniem otworów wlotowych i wylotowych oraz równomiernym przepływem powietrza przez budynek pozwala kontrolować temperaturę i wilgotność, obniżyć stężenie amoniaku (NH3), dwutlenku węgla (CO2), usunąć nieprzyjemne zapachy oraz ograniczyć gromadzenie się patogenów.

Zarządzanie wilgotnością

Wysoki poziom wilgotności i utrzymująca się wilgoć w pomieszczeniach inwentarskich stwarzają idealne warunki do rozwoju bakterii. Zapewnienie odporności budynku na warunki atmosferyczne zmniejsza zapotrzebowanie na ściółkę w pomieszczeniach inwentarskich. Dobrze zarządzana wentylacja obniża poziom wilgotności, który umożliwia występowanie szkodliwych infekcji dróg oddechowych.


Jagnięta i cielenie się

Rozwiązania z tkanin Galebreakers oferują elastyczną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i produkty wentylacyjne, dzięki którym budynki można szybko zmienić. Produkujemy szereg wysokowydajnych materiałów przeznaczonych specjalnie do ochrony młodych zwierząt.

Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich: Najlepsze praktyki


Poświęcenie energii i środków na przygotowanie pomieszczeń inwentarskich zapewni budynkom idealne środowisko do produkcji zdrowych, wydajnych zwierząt. Właściwa uwaga poświęcona zarządzaniu wentylacją we wszystkich grupach wiekowych zapewni zminimalizowanie zagrożenia chorobami układu oddechowego i związanych z tym kosztów.