Home

Uw bescherming tegen de elementen


Oplossingen voor schapen- en rundveehouderij

Uw bescherming tegen de elementen


Oplossingen voor schapen- en rundveehouderij

Home > Landbouw > Sectoren > Rundvlees en schapen

Rund & Schaap


De huisvestingsomstandigheden kunnen een aanzienlijke invloed hebben op het welzijn van de dieren, de groei, de voederopname en ziekten. Door de ventilatie te beheren met een doeltreffende plaatsing van in- en uitlaten en een gelijkmatige luchtstroom door het gebouw, kunnen de temperaturen en de vochtigheid worden geregeld, kunnen de concentraties van ammoniak (NH3) en kooldioxide (CO2) worden verlaagd, kunnen geuren worden verwijderd en kunnen ziekteverwekkers zich niet ophopen.

Vochtigheidsmanagement

Hoge vochtgehalten en aanhoudend vocht in stallen bieden de ideale omstandigheden voor bacteriën om te gedijen. Door ervoor te zorgen dat het gebouw weerbestendig is, heeft het vee minder strooisel nodig. Een goed gecontroleerde ventilatie verlaagt de vochtigheidsniveaus waardoor schadelijke infecties van de luchtwegen kunnen ontstaan.


Het lammeren en het afkalven

Galebreakers doek oplossingen bieden flexibele bescherming tegen weersinvloeden en ventilatie producten waardoor gebouwen kunnen worden heringericht op korte termijn. Wij produceren een reeks hoogwaardige materialen die specifiek gericht zijn op de bescherming van jongvee.

Veehouderij: Beste Praktijken


Door energie en middelen te steken in de voorbereiding van de huisvesting van de dieren kan ervoor worden gezorgd dat de gebouwen de ideale omgeving bieden voor de productie van gezonde, productieve dieren. Door de nodige aandacht te besteden aan het ventilatiebeheer in alle leeftijdsgroepen kan het risico op ademhalingsaandoeningen, en de daaruit voortvloeiende kosten, tot een minimum worden beperkt.