Hjem

Din beskyttelse mod elementerne


Løsninger til fåre- og oksekødsopdræt

Din beskyttelse mod elementerne


Løsninger til fåre- og oksekødsopdræt

Hjem > Landbrug > Sektorer > Oksekød og får

Oksekød og får


Staldforholdene kan have en betydelig indvirkning på dyrenes velfærd, vækst, foderoptagelse og sygdom. Styring af ventilationen med effektiv placering af ind- og udløb og ensartet luftstrøm gennem bygningen vil styre temperatur og luftfugtighed, reducere koncentrationerne af ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), fjerne lugt og ophobning af patogener.

Håndtering af fugtighed

Et højt fugtniveau og vedvarende fugt i boligerne giver de ideelle betingelser for bakterier til at trives. Ved at sikre, at bygningen er vejrbestandig, mindskes behovet for strøelse til de opstaldede dyr. God styret ventilation reducerer de fugtighedsniveauer, der giver mulighed for skadelige luftvejsinfektioner.


Lamning og kælvning

Galebreakers stofløsninger tilbyder fleksible vejrbeskyttelses- og ventilationsprodukter, der gør det muligt at omdanne bygninger med kort varsel. Vi fremstiller en række højtydende materialer specielt med henblik på beskyttelse af unge dyr.

Staldbygninger til husdyr: Bedste praksis


Ved at bruge energi og ressourcer på at forberede staldbygningerne sikrer du, at bygningerne har det ideelle miljø til at producere sunde og produktive dyr. Hvis man er opmærksom på ventilationskontrol i alle aldersgrupper, kan man sikre, at truslen om luftvejssygdomme og de deraf følgende udgifter minimeres.