Strona główna

Twoja ochrona przed żywiołami


Uprawy rolne Ochrona roślin rolniczych

Twoja ochrona przed żywiołami


Uprawy rolne Ochrona roślin rolniczych

 

Strona główna > Rolnictwo > Sektory > Grunty orne

Rozwiązania w zakresie uprawy roli


Elastyczne rozwiązania dostępu i ochrony przed warunkami atmosferycznymi dla wszystkich budynków gospodarczych. Modułowe bramy i osłony Galebreaker są odpowiednie dla szerokości do 20m i wysokości do 10m, w różnych kolorach i z różnych materiałów.

Ochrona przed ptakami i szkodnikami naziemnymi

Ochrona przed ptakami i szkodnikami naziemnymi: Przepisy dotyczące bezpieczeństwa wymagają, aby budynki do przechowywania upraw i pasz były odpowiednio zabezpieczone przed szkodnikami. Utrzymywanie szkodników z dala od cennych produktów spożywczych pozwala uniknąć psucia się żywności i minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób.


Oddychający, ale bezpieczny budynek

Niezwykle ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w miejscach przechowywania pasz i płodów rolnych, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci. Należy rozważyć konstrukcję drzwi, która może zapewnić zarówno wentylację jak i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Wyposażenie dużych budynków


Budynki o dużej rozpiętości mogą stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o odpowiednią ochronę przed warunkami atmosferycznymi i szkodnikami. Dostęp i układ wewnętrzny mogą być utrudnione, co powoduje niewykorzystanie cennej przestrzeni. Tradycyjne rozwiązania dostępu mogą być zbyt drogie i wymagać specjalistycznej instalacji przez osoby trzecie. Drzwi inżynierskie z tkaniny zapewniają elastyczność, wartość i są sprzedawane jako produkt do samodzielnego montażu.