Strona główna

VentTube Cool - Specjalistyczna wentylacja dla dobrostanu zwierząt

VentTube Cool - Specjalistyczna wentylacja dla dobrostanu zwierząt

VentTube Cool

VentTube Cool to kompleksowe rozwiązanie eliminujące stres cieplny spowodowany słabą wentylacją w oborach i kurnikach. Poprzez zwiększenie objętości i prędkości powietrza wypływającego z rury można uzyskać efekt chłodzenia. Dzięki innowacyjnemu systemowi zwijania, który podnosi rurę, gdy nie jest ona używana, VentTube Cool rozprowadza czyste, chłodne powietrze na dużych powierzchniach i utrzymuje optymalną temperaturę, co zwiększa komfort zwierząt i wydajność pracy.

Pobierz nasze studium przypadku z Northgate Farm w Herefordshire, aby dowiedzieć się, jak znaczący wpływ na zdrowie zwierząt miała instalacja VentTube Cool.

Pobierz teraz

Szczegóły produktu

Urządzenia VentTube Cools są standardowo wyposażone w mechaniczny system zwijania, który zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez wiatr boczny i przypadkowym uszkodzeniom, gdy nie są używane.

Czy chciałbyś omówić swoje wymagania?

Techniczna

Powiązane produkty