Strona główna

PÓŹNIEJ

PÓŹNIEJ

PÓŹNIEJ

Latter NT OÜ została założona w 2002 roku i jest firmą z kapitałem estońskim. Głównym obszarem działalności jest wyposażenie obór dla bydła mlecznego i młodego bydła (uwięzi, pokrycia, urządzenia do przeładunku gnojowicy, poidła, urządzenia wentylacyjne, oświetlenie, systemy drzwiowe itp.) Dużą część działalności Latter stanowi również eksport do Finlandii, Rosji, Białorusi i Łotwy, których średnia 5-letnia sprzedaż stanowi 27,3% obrotów Latter NT OÜ. Obecnie (listopad 2014) firma zatrudnia 24 pracowników, kierownik Taavi Rabal ma 17-letnie doświadczenie w planowaniu i budowie nowych gospodarstw, a my jesteśmy liderami rynku w Estonii w zakresie wyposażenia gospodarstw.