14 januari 2022

Hoe de stallen weerbestendig te maken in een steeds onvoorspelbaarder klimaat

De landbouwers moeten zich aanpassen aan de veranderende weersomstandigheden naarmate het klimaat wereldwijd opwarmt.

Volgens het Meteorologisch Instituut zal het weer in het Verenigd Koninkrijk steeds onvoorspelbaarder worden. Warmere en nattere winters zijn te verwachten, maar sommige jaren zullen ook koude en droge winters voorkomen.

Voor degenen met gestald vee kunnen flexibele weerbestendige opties worden gebruikt om te beschermen tegen regen en wind, terwijl de ventilatie gehandhaafd blijft.

Welke gevolgen heeft de klimaatverandering voor de huisvesting van vee?

Weer en klimaat hebben een invloed op het gehuisveste vee doordat zij de omgeving in de stal veranderen, wat gevolgen heeft voor de gezondheid, de prestaties en de productiviteit.

Bij harde wind in de winter ervaren de koeien een verhoogde gevoelstemperatuur, ook al is de luchttemperatuur zacht. Om dit tegen te gaan zullen de koeien van nature meer eten om zich warm te houden, maar dit zal vaak resulteren in een daling van de voederconversie.

Onvoldoende weerbestendigheid leidt ook tot nat strooisel, telkens wanneer slagregen de stallen binnenkomt. Dit heeft gevolgen voor de kosten, aangezien bedrijven hierdoor in de winter meer stro gebruiken. Het kan ook het ziekterisico verhogen, aangezien sommige parasieten en bacteriën goed gedijen in warme en natte omstandigheden, zoals de parasiet die coccidiose veroorzaakt.

Matt Sellers van Galebreaker spreekt regelmatig met boeren die nu al klimaatgerelateerde veranderingen merken. "Bijna wekelijks krijg ik van boeren te horen dat ze nieuwe ziekteproblemen of een daling van de productiviteit van gestald vee zien, ondanks het feit dat ze al jaren dezelfde stal gebruiken."

De meest kosteneffectieve aanpak van klimaatbestendige huisvesting hangt af van de duur van de huisvesting van de dieren.

Klimaatbeheersing voor permanent gehuisveste beslagen

Voor vee dat het hele jaar binnen staat, moet eerst de ventilatie worden geoptimaliseerd en vervolgens worden gekeken naar weerbestendige oplossingen om het vee te beschermen tegen wind en regen.

In een natuurlijk geventileerde stal moet de door de koeien opgewekte warmte opstijgen en via een uitgang de stal verlaten, waardoor verse lucht in de stal wordt gezogen. Dit staat bekend als het 'stapeleffect'. Om te beoordelen of dit gebeurt, kunt u met uw dierenarts of het Galebreaker-team een rookbomentest doen, om te zien hoe de lucht zich door de stal beweegt. Hieruit kan worden afgeleid of mechanische ventilatie nodig is om voldoende luchtstroom te krijgen.

Een goed geventileerde stal creëert een droge en comfortabele omgeving waarin het vee frisse lucht kan inademen, waardoor het risico op ziekten afneemt. Zodra dit is bereikt, zullen opties die vee tegen het weer beschermen met behoud van de luchtstroom een optimale omgeving binnen de loods bevorderen. Flexibele weerbestendige opties kunnen worden geïnstalleerd om wind of slagregen te blokkeren als dat nodig is.

Voor permanent gehuisveste koeien kan een geautomatiseerd systeem zoals een VVS zijscherm een arbeidsbesparing opleveren, terwijl het tegelijkertijd een effectieve manier is om een comfortabele omgeving voor de koeien te creëren. Temperatuur-, windsnelheid-, windrichting- en regensensoren worden allemaal doorgegeven aan het systeem, dat het gordijn naar behoefte aanpast om het weer te blokkeren en de ventilatie in stand te houden.

Bescherming van tijdelijk gehuisveste dieren

Voor vee dat slechts tijdelijk wordt gehuisvest, is een andere aanpak vereist.

Voor schapen, die tijdens het lammeren meestal maar een paar maanden worden gehuisvest, is flexibiliteit van groot belang, omdat de weersomstandigheden van jaar tot jaar kunnen verschillen. Het plaatsen van Bayscreens om wind en regen tijdens de aflammerperiode tegen te houden, is een kosteneffectieve manier om de ruimte weerbestendig te maken en tegelijkertijd de ventilatie te behouden.

Vermijd het stapelen van strobalen langs open zijden, zelfs als het weer bijzonder slecht is. Door de luchtstroom op die manier volledig te blokkeren, kunnen de omstandigheden in de stal snel vochtig worden, aangezien het strooisel zonder een goede luchtstroom niet kan drogen. Meer informatie over het klaarmaken van stallen voor het lammeren vindt u hier.

Net als bij schapen heeft vee dat 's winters slechts enkele maanden wordt gehuisvest, baat bij flexibele weerbestendige opties. Een Rollerscreen kan naar beneden worden getrokken om wind en regen tegen te houden, terwijl de luchtstroom behouden blijft. Dit biedt de flexibiliteit om het scherm bij droog weer omhoog te trekken om het daglicht en de frisse lucht te maximaliseren.

Ongeacht het soort vee en hoe lang de dieren worden gehuisvest, blijven de principes van ventilatie en bescherming tegen de negatieve gevolgen van het weer dezelfde. In het VK worden warmere en nattere winters verwacht, zodat weerbestendigheid om wind en regen tegen te houden een steeds grotere rol zal spelen bij het creëren van een comfortabele huisvestingsomgeving voor het vee.