11. november 2021

Hvordan man gør kvægstalde vejrbestandige og opretholder luftkvaliteten

For at sikre koens komfort i koldere vejr skal staldbygningerne være tilstrækkeligt vejrbestandige, samtidig med at der opretholdes en god luftgennemstrømning.

En kvægstald bør helst være så åben som muligt for at opnå optimal ventilation. Åbne sider er med til at forhindre spredning af luftvejssygdomme hele året og mindsker risikoen for varmestress, når vejret er varmt. 

Virkningen af vindafkøling

Komforttemperaturen for malkekøer ligger mellem 5°C og 18°C, men faktorer som f.eks. fugtighed og vindafkøling kan påvirke dette. Om vinteren kan vindafkøling sænke den temperatur, som køerne oplever, hvilket betyder, at de har brug for mere energi for at opretholde kropstemperaturen. Dette kan resultere i en dårligere foderomdannelse, da de skal spise mere for at opnå samme vækst- eller mælkeproduktionsniveau.  

Når man skal gøre kvægstalde vejrbestandige, er det vigtigt at bruge et delvist vindfang for at reducere vindafkøling og samtidig lukke frisk luft ind i stalden. Vejrbeskyttelse bør også give en vis beskyttelse af strøelsen, da det kan bidrage til at reducere de ekstra udgifter til at lægge ekstra strøelse ned for at holde staldmiljøet varmt og tørt i vådt vejr. 

Almindelige fejl i forbindelse med vejrisolering  

Vejrbeskyttelse behøver ikke at være kompliceret. Det drejer sig i bund og grund om at skabe et holdbart vindfang, der beskytter husdyrene mod kulde og regn og samtidig tillader tilstrækkelig luftgennemstrømning. Der er dog nogle almindelige faldgruber, der skal undgås. 

  • Brug af net fra en byggemarkedskæde er ikke tilstrækkeligt til at reducere vindafkøling. Det er heller ikke stærkt nok til at modstå den vind og regn, der følger med en typisk vintersæson i Det Forenede Kongerige. Det går normalt hurtigt i opløsning og efterlader det opstaldede kvæg uden beskyttelse mod vejret. 
  • At stable hø- eller halmballer for at blokere en åben side af skuret, når der er udsigt til storm, er ikke den mest effektive måde at sikre sig mod vejrliget på. Selv om det fungerer som vindspærre, blokerer det også fuldstændig for luftstrømmen, hvilket kan føre til, at atmosfæren i stalden hurtigt bliver fugtig og muggen - et perfekt miljø for spredning af luftvejssygdomme i besætningen.

Muligheder for vejrisolering  

  • Yorkshire boarding vil blokere vinden og samtidig lukke luft ind, men da priserne på træ i øjeblikket er meget høje, er dette måske ikke den mest omkostningseffektive løsning. 
  • Rumbrædder kan også fungere som vindfang, så længe mellemrummet mellem brædderne har den rette bredde til at trække luft igennem uden at skabe træk og tillade regn at trænge ind i bygningen, hvilket vil have en negativ indvirkning på køerne. Ca. en tomme er den optimale bredde. 
  • Et vejrbestandigt net som f.eks. Bayscreen kan beskytte mod vinden, give god ventilation, hjælpe med at holde strøelsen tør og også give god lysindfald, hvilket skaber et behageligt miljø for kvæg i stalden  

Overvejelser om vejrisolering   

Ud over at vælge, hvordan man bedst reducerer vindafkøling og samtidig opretholder luftkvaliteten, er der andre faktorer, der skal overvejes, før man træffer en endelig beslutning om, hvordan man vejrbestandiggør et kvægstaldhus. 

  1. Bestandens alder - unge dyr er mere sårbare over for virkningerne af vindafkøling og vådt strøelse. De kan have gavn af et materiale, der giver større vejrbeskyttelse, f.eks. M90 højtydende net, i stedet for standardmaskerne, som er velegnede til de fleste husdyr. Dette er især tilfældet, hvis stalden ligger i et udsat område.     
  2. Krav om adgang - hvis der er behov for adgang i stedet for blot at gøre skuret vejrbestandigt langs siden af skuret, er der behov for en anden løsning. Rulleskærme giver hurtig adgang og har samme standard for vejrbestandighed og ventilation som Bayscreen.
  3. Præference for automatisering - nogle landmænd foretrækker at have et automatiseret vejrisoleringssystem. Dette fungerer bedst i større stalde med fire til fem fag, men kræver kun mindst tre fag. Et automatiseret system anvender temperatur- og fugtsensorer til at registrere, hvornår skærmen skal løftes eller sænkes, så landmanden slet ikke behøver at justere den.

Installation af vejrisolering    

Stofbaserede vejrisoleringssystemer er hurtige at installere. For eksempel kan to personer kan installere en Bayscreen på 10 minutter, eller en person alene kan gøre det, men det tager længere tid. På samme måde kan en Rulleskærm kan installeres på en halv dag af én person. 

 

Hvis du vil drøfte den bedste vejrbestandighed til din kvægstald, kan du kontakte vores team i dag.