Hjem

Landbrugsløsninger til landbrugsbygninger


Landbrugsløsninger til landbrugsbygninger


Produkter


Beskyt dit ensilage mod fugle og vilde dyr.

Gratis Sila-tasker med alle ordrer i Storbritannien!

Produkter


Beskyt dit ensilage mod fugle og vilde dyr.

Gratis Sila-tasker med alle britiske ordrer!

Produkter


Beskyt dine hestebygninger denne vinter.

Produkter


Beskyt dine hestebygninger denne vinter.

Produkter


Forbedr luftkvaliteten og reducer lungebetændelse med VentTube Fresh

Produkter


Forbedr luftkvaliteten og reducer lungebetændelse med VentTube Fresh

Produkter


Beskyt husdyrene mod vintervejret

Fleksible, vejrbeskyttende løsninger til ethvert scenarie. 

Produkter


Beskyt husdyrene mod vintervejret

Fleksible, vejrbeskyttende løsninger til ethvert scenarie. 

Hjem > Landbrug

Download Product Brochure

Betydningen af ventilation i stalde til husdyrbrug

Staldforholdene kan have en betydelig indvirkning på dyrenes velfærd, vækst, foderoptagelse og sygdom. Styring af ventilationen med effektiv placering af ind- og udløb og ensartet luftstrøm gennem bygningen vil styre temperatur og luftfugtighed, reducere koncentrationerne af ammoniak (NH3) og kuldioxid (CO2), fjerne lugt og ophobning af patogener.

Sektorer

 

 

Få gratis Sila-poser med hver bestilling af silagecover, hvis du er i Storbritannien.

Køb nu for at få dine gratis Sila-tasker.

Se produkter >

 

 

 

Seneste