9. september 2021

Det skal du vide om at omdanne en bygning til en kalvestald

At genbruge en eksisterende landbrugsbygning til at huse kalve kan være en effektiv og billig løsning, når man går over til at opdrætte et større antal kalve på gården.

Fra efteråret 2021 vil Red Tractor-certificerede mælkeproduktionsbedrifter have 12 måneder til at sikre, at ingen malkekalve slagtes, før de er mindst otte uger gamle. For mange bedrifter vil dette betyde, at de skal holde et større antal kalve på bedriften i længere tid, og landbrugerne skal sikre sig, at de har kapacitet til at gøre dette. Dette er en af de mange grunde til, at landbrugerne kan have brug for mere plads til kalvene.

Bygninger, der tidligere har haft en anden anvendelse, kan ofte omdannes til kalvehytter, men det er vigtigt at sikre, at den ombyggede bygning er egnet til formålet. Der er også nogle praktiske overvejelser, f.eks. om hvilken type adgang der er behov for.

Hvad har kalvene brug for i stalden?

Kalvene har brug for et miljø, der er tørt, varmt, godt ventileret, men uden træk og med tilstrækkelig plads til det antal kalve, der er opstaldet.

Tilstrækkelig plads i pennen

Hvis kalvene er grupperet i stalde, skal der være tilstrækkelig plads til, at hver kalv kan få adgang til vand og mælkefodringssystemet for at sikre, at mindre dyr ikke nægtes tilstrækkelig ernæring fra mobning. Det samme gælder for fravænnede kalve, hvor der skal være tilstrækkelig plads til, at alle dyr i gruppen kan få adgang til foder og foder.

Tørt strøelse

Tilstrækkelig tør strøelse holder kalvene varme og hjælper med at opretholde væksten i de kolde måneder. Fugtig strøelse kan dog øge risikoen for sygdomme hos kalvene. For eksempel trives den parasit, der forårsager coccidiose, godt under varme og fugtige forhold.

Den rigtige kombination af vejrisolering og ventilation vil skabe et miljø, hvor strøelsen forbliver tør, hvilket reducerer risikoen for sygdom.

Luftstrømning gennem skuret

God ventilation er nøglen til forebyggelse af lungebetændelse og sikre sundheden i luftvejene. Ideelt set skal frisk luft komme ind i stalden, strømme gennem den uden at cirkulere og komme ud igen. Recirkulerende luft øger risikoen for, at kalvene indånder luftbårne vira og bakterier, som kan føre til lungebetændelse.

Ventilation bør opnås uden at skabe træk. Når der er træk i kalvehøjde, bliver dyrene let afkølet, hvilket kan føre til nedsat fodereffektivitet og lavere væksthastighed. Det øger også sårbarheden over for infektioner, især om vinteren, da kalvene bruger energi på at holde varmen, hvilket kan føre til flere tilfælde af lungebetændelse.

Vigtige ting at overveje

Der er flere ting at tage hensyn til, når en eksisterende bygning skal ombygges til en kalvestald. Praktiske aspekter som f.eks. hvordan man får adgang til stalden, vil have betydning for forholdene, når kalvene er inde i stalden. Følgende forhold skal overvejes:

1. Vindretning - hvor kommer den fremherskende vind fra? Hvad er der på plads for at beskytte kalvene mod dårligt vejr? Er der behov for forbedringer? Der er mange vejrbestandige løsninger til at beskytte husdyrene mod vind og vådt vejr.
2. Adgang - hvilken adgang er nødvendig? Hvordan vil der være adgang til skuret fra dag til dag, og er der adgang for køretøjer til udmugning? Adgangspunkter kan skabe træk og sårbarhed over for vejrforhold, men der er muligheder for døre til at overvinde dette.
3. Penne layout - Hvor mange hegn kan der være i skuret? Hvor mange kalve pr. boks? Gruppestaldning giver mulighed for social interaktion mellem kalvene, så de kan udtrykke normal kalveadfærd. Men kalve, der opstaldes i større grupper på mere end seks til otte dyr pr. boks, har en øget risiko for luftvejssygdomme.
4. Ventilation - Er naturlig ventilation tilstrækkelig til at opnå en god luftgennemstrømning? Nogle bygninger kan opnå optimal luftgennemstrømning med naturlig ventilation, mens andre har brug for mekaniske systemer for at sikre tilstrækkelig bevægelse af frisk luft ind, gennem og ud af skuret.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation bruges til at forbedre luftstrømmen i en bygning, når den naturlige ventilation ikke er tilstrækkelig. Ventilatorer kan bruges til at øge luftbevægelsen, men et ventilationsrørssystem som f.eks. VentTube Fresh opnår mere konsekvente resultater. Det skyldes, at systemet kan tilpasses til staldens dimensioner og antallet af kalve, der typisk opstaldes, for at optimere luftstrømmen. Systemet skubber varm luft ud af stalden og erstatter den med frisk luft, der leveres i kalveniveau.

Når der anvendes mekaniske systemer, anbefales det, at der sker et fuldstændigt luftskifte hvert 10-15 minut for at maksimere luftkvaliteten.

Hvis en bygning ombygges til brug som kalvestald, bør den nuværende ventilation vurderes for at hjælpe med at beslutte, hvordan man kan sikre en tilstrækkelig luftstrøm til kalvene. Galebreaker-teamet bruger røgmaskiner til at hjælpe med at opdage træk eller hængende luft for at forstå, hvordan luften bevæger sig gennem stalden. Kontakt os for at arrangere en vurdering af ventilationen.