Wpływ gorącego powietrza i wiatrów bocznych na ACC


Wpływ gorącego powietrza i wiatrów bocznych na ACC


Wpływ wiatru na skraplacze chłodzone powietrzem

Wiatr może mieć znaczący i kosztowny wpływ na działanie systemu ACC. Dowiedz się, jakie oszczędności i ulepszenia można uzyskać dzięki rozwiązaniom wiatrowym Galebreaker.

DOWNLOAD NOW

Infografika ACC

Wyzwania związane ze skraplaczem chłodzonym powietrzem

Wykres wpływu wiatru bocznego na ACC

Ścinanie wiatru i utrata przepływu powietrza: 

Wiatr boczny może mieć zauważalnie negatywny wpływ na działanie ACC. Ponieważ powietrze zderza się z nadciągającym wiatrem, jest on wtłaczany pod wentylatory, powodując ścinanie wiatru. Skutki tego zjawiska są natychmiastowe i obejmują dynamiczne obciążenie łopatek wentylatora, zmiany ciśnienia statycznego wentylatora oraz zmniejszenie przepływu powietrza. Badania wykazały, że wzrost prędkości wiatru o zaledwie 5 m/s może równać się zmniejszeniu przepływu powietrza o 30%.

Problemy z wydajnością cieplną:

Zatrzymanie wentylatora, jego wyłączenie i wzrost podciśnienia spowodowany zmniejszeniem przepływu powietrza mogą prowadzić do obniżenia wydajności instalacji i ogólnego spadku mocy. Z naszych badań wynika, że zmniejszenie produkcji energii o 50 MW przy cenie 60 funtów za MWh oznacza utratę przychodów w wysokości 72 tys. funtów dziennie.

Wind Protection & Performance
Wind Protection & Performance

Wibracje wentylatora:

Wysokie prędkości wiatru mogą powodować ogromne zmiany ciśnienia statycznego w obudowie i cylindrze wentylatora oraz wokół nich. Ciśnienie, które powstaje, jest znaczne i powoduje niewyważenie wentylatora, a w konsekwencji kosztowne uszkodzenia. 75% przypadków niewyważenia wentylatora i awarii łopatek jest spowodowanych wiatrem.

Uszkodzenie łopatki wentylatora:

Przyspieszone wiatry boczne mogą powodować duże naprężenia mechaniczne, prowadząc do katastrofalnych awarii łopatek wentylatora i sprzętu. Nierównomierna praca wentylatora może być również przyczyną uszkodzeń silnika i reduktora. Nawet 80% drgań silnika jest przypisywanych wiatrowi, co sprawia, że ograniczenie wpływu wiatru jest absolutnie niezbędne.

ACC Fan Blade Cell 1-6
Recyrkulacja

Recyrkulacja:

Gdy gorące smugi powietrza z ACC oddziałują z dużymi prędkościami wiatru, gorące powietrze może być recyrkulowane z powrotem do wentylatorów. Ta niezamierzona recyrkulacja może prowadzić do znacznego ogrzania wlotu powietrza, obniżenia wydajności cieplnej i bieżącej wydajności chłodniczej.

Służymy pomocą - skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić wymagania dotyczące Twojego projektu.

Nowy call-to-action