Virkningen af varm luft og sidevind på en ACC


Virkningen af varm luft og sidevind på en ACC


Vindens indvirkning på luftkølede kondensatorer

Vind kan have en betydelig og dyr indvirkning på en ACC's ydeevne. Find ud af, hvilke besparelser og forbedringer du kan opnå med Galebreakers skræddersyede vindløsninger.

DOWNLOAD NU

Infografik om ACC

Luftkølede kondensatorudfordringer

Diagram over sidevindens indvirkning på ACC

Vindskubning og tab af luftstrøm: 

Sidevind kan have en mærkbar negativ indvirkning på ACC'ernes ydeevne. Når luften støder sammen med den modgående vind, tvinges vinden ind under ventilatorerne, hvilket forårsager vindskubning. Virkningen heraf er umiddelbar, herunder dynamisk belastning af ventilatorbladene, ændringer i ventilatorens statiske tryk og reduktion af luftstrømmen. Undersøgelser har vist, at en stigning i vindhastigheden på blot 5 m/s kan svare til en reduktion af luftstrømmen på 30%.

Problemer med termisk ydeevne:

Blæserstop, blæserudfald og stigninger i vakuum forårsaget af reduktion af luftstrømmen kan alle føre til nedgang i anlægget og et generelt fald i effektudbyttet. Vores undersøgelser viser, at en reduktion i elproduktionen på 50 MW til 60 £ pr. MWh svarer til 72.000 £ i tabt indtægt pr. dag.

Wind Protection & Performance
Wind Protection & Performance

Vibrationer i ventilatoren:

Høje vindhastigheder kan forårsage store variationer i det statiske tryk i og omkring ventilatorhuset og cylinderen. Det tryk, der herved opstår, er betydeligt, og det medfører ubalancer i ventilatoren og i sidste ende dyre skader. 75% af ubalancer i ventilatorerne og fejl på vingerne skyldes vind.

Skade på ventilatorbladet:

Accelereret sidevind kan forårsage en høj grad af mekanisk stress, hvilket kan føre til katastrofale svigt på ventilatorblade og hardware. Ujævn ventilatorydelse kan også forårsage motorudfald og svigt i reduktionsgearet. Op til 80% af motorvibrationerne kan tilskrives vinden, hvilket gør en reduktion af vindpåvirkningen helt afgørende.

ACC Fan Blade Cell 1-6
Recirkulation

Recirkulation:

Når varm luft fra ACC'erne interagerer med høje vindhastigheder, kan varm luft recirkuleres tilbage til ventilatorerne. Denne utilsigtede recirkulation kan føre til en betydelig opvarmning af luftindtaget, hvilket reducerer den termiske ydeevne og den løbende kølekapacitet.

Vi er her for at hjælpe - kontakt os i dag for at drøfte dine projektkrav.

Ny opfordring til handling